Українська Канада (сьогодення української громади та її суголосне життя з Україною)

  • Категорія запису:Випуск XXI

Станіслав Лазебник
Надзвичайний і Повноважний Посланник, член Національної спілки журналістів України

DOI 10.37837/2707-7683-2020-30

Анотація. У статті йдеться про українську діаспору в Канаді, яка відстоює по змозі національні інтереси України. Представлено когорту славних імен видатних канадських українців, котрі здобувають впливові висоти у своєму середовищі, сягають владних верхів у масштабах держави. У Канаді створено розгалужену науково-освітню
базу україністики, різноступеневу систему українськомовної освіти. Зауважено, що підтримку України в різних сферах життя канадські українці здійснюють власними ресурсами й у співпраці з Урядом Канади, місцевими неурядовими організаціями й комерційними корпораціями, Канадсько-українською фундацією.
Ключові слова: Канада, українська діаспора, канадські українці, Конґрес українців Канади.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Кравчук П. На новій землі. Торонто: 1958. С. 265.
2. Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків: до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади: збірник / авт. кол.: А.М. Шлепаков та ін. К.: Дніпро, 1990. С. 140, 149.
3. Brown, C. (2019). ‘Top Russian news host takes aim at Ukrainian Canadians‘, CBC, 17 January [online]. Available at: https://www.cbc.ca/news/world/top-russian-news-host-takes-aim-at-ukrainian-canadians-1.4980859 [in English]
4. Makuch, Z. (2003). ‘Ukrainian Canadians in the 2001 Census: an overview’, The Ukrainian Weekly, vol. LXXI,
no. 13, 30 March [online]. Available at: http://www.ukrweekly.com/old/archive/2003/130319.shtml [in English]
5. Лазебник С. Роздуми на мосту з двобічним рухом // С. Лазебник, О. Гавура. К.: 2006. С. 12.
6. Там само. С. 7, 11.
7. Стех Я. Ще раз до теми 120-річчя оселення українців у Канаді [Електронний ресурс] // Міст Online. 29 грудня 2011. Режим доступу: http://meest-online.com/history/date-in-history/sche-raz-do-temy-120-richchya-oselennya-ukrajintsiv-u-kanadi/
8. Гуменна Д. Вічні вогні Алберти. Едмонтон: 1959. С. 56–57.
9. Лазебник С. Роздуми на мосту. С. 16.
10. На що можна сподіватись в канадській імміграційній політиці у 2020 р. [Електронний ресурс] // Новий шлях. 31 грудня 2019. Режим доступу: https://www.newpathway.ca/na-shcho-mozhna-spodivatys-v-kanadskij-immihratsijnij-politytsi-u-2020/
11. Хуссен А. Канада та Україна [Електронний ресурс] // Новий шлях. 27 серпня 2019. Режим доступу: https://www.newpathway.ca/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0/
12. Государство и диаспоры: опыт взаимодействия. Москва: 2001. С. 35–36.
13. Лазебник С. Закордонне українство: витоки та сьогодення. К.: 2007. С. 50, 57.
14. Зарубіжні українці: довідник / авт. кол.: С. Ю. Лазебник (кер.) та ін. К.: Україна, 1991. C. 57–58.
15. Бюлетень Конґресу українців Канади. Зима 2020 [Електронний ресурс]. [Торонто]: 2020. C. 7. Режим доступу: https://ucc.ca/2019/12/12/winter-2020-bulletin/
16. ‘UCC Tribute Gala to honour contributions to public service’ (2020). New Pathway, 24 January, [online].
Avaliable at: https://www.newpathway.ca/ambassador-waschuk-awarded-shevchenko-medal/
17. Торонто святкує перше 15-ліття «Четвертої хвилі» [Електронний ресурс] // Новий шлях. 27 лютого 2020. Режим доступу: https://www.newpathway.ca/toronto-sviatkuye-pershe-14-littia-chetvertoyi-khvyli/
18. Лазебник С. Роздуми на мосту. С. 28–29.
19. Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпеґ, 1986. С. 142, 145, 146.
20. Олексюк М. Підтримуємо Івана Бейкера, нашого кандидата в депутати до парламенту Онтаріо – допомагаємо Україні у важкий для неї час [Електронний ресурс] // Новий шлях. 6 червня 2019. Режим доступу: https://www.newpathway.ca/pidtrymuemo-ivana-beikera/
21. Levytsky, M. (2020). ‘Looking Back at 2019’, New Pathway, 10 January, [online]. Avaliable at: https://www.newpathway.ca/looking-back-2019/
22. Лазебник С. Люди українського закордоння. К.: 2016. С. 53–54.
23. Франко І. Мойсей. Поема // Свобода. 1916. № 86. С. 4.
24. Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах. 2014. Вип. 17. С. 241–243.
25. Бюлетень Конгресу українців Канади Зима 2020 [Електронний ресурс]. [Торонто]: 2020. С. 4. Режим доступу: https://ucc.ca/2019/12/12/winter-2020-bulletin/
26. Звернення КГСДУ про ведення Канадою нових мирних перемовин у справі російсько-української війни [Електронний ресурс] // Міст Online. 25 березня 2020. Режим доступу: http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/zvernennya-khsdu-pro-vedennya-kanadoyu-novyh-myrnyh-peremovyn-u-spravi-rosijsko-ukrajinskoji-vijny/
27. Іван Бейкер очолив групу дружби між Україною та Канадою [Електронний ресурс] // Міст Online. 18 березня 2020. Режим доступу: http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/ivan-bejker-ocholyv-hrupu-druzhby-mizh-ukrajinoyu-ta-kanadoyu/
28. ‘CUF’s marathon in helping Ukraine continues’ (2019). New Pathway, 24 December, [online]. Avaliable at: https://www.newpathway.ca/cufs-marathon-helping-ukraine-continues/
29. Meest продовжує плідно допомагати [Електронний ресурс] // Міст Online. 24 квітня 2020. Режим доступу: http://meest-online.com/ukraine/events/meest-prodovzhuje-plidno-dopomahaty/
30. Світовий Конґрес Українців (СКУ) застерігає українську владу від політично вмотивованого правосуддя [Електронний ресурс] // СКУ. 24 квітня 2020. Режим доступу: https://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2064/group/1