РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Кривонос Павло, почесний професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» – видавець

Пирожков Сергій, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол, віцепрезидент НАН України – голова редакційної колегії

Кудряченко Андрій, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, директор Державного підприємства «Інститут всесвітньої історії НАНУ» – заступник голови редакційної колегії

Власенко Валерій, кандидат історичних наук, доцент, завідувач секції історії кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного університету – головний редактор

Хоменська Інна, кандидатка філологічних наук, директорка дирекції «Медіацентр» Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» – заступниця головного редактора

Денисенко Анатолій, кандидат історичних наук, заслужений журналіст України, голова Історичного клубу «Планета»

Сержіо Мустяце (Молдова), доктор історичних наук, професор, Державний педагогічний університет імені Йона Крянгє (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”)

Андреас Умланд, кандидат історичних наук (PhD), старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва в Києві, запрошений професор у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Тетяна Тома (Румунія), кандидатка історичних наук (PhD), Галацький Університет «Нижній Дунай»

Перга Тетяна, кандидатка історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Даріуш Вояковський (Польща), доктор габілітований соціологічних наук, працівник кафедри соціології економіки та соціальних комунікацій факультету гуманітарних наук у Краківському науково-технічному університеті ім С. Сташица (AGH)

Грубінко Андрій, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Західноукраїнський національний університет

Клиніна Тетяна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

Станчев Михайло, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, іноземний член Болгарської академії наук

Корольов Геннадій, доктор історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ

Левченко Лариса, докторка історичних наук, Державний архів Миколаївської області, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Кароліна Цинк (Польща) докторка соціологічних наук, ад’юнкт (доцент), Інститут суспільних наук, Жешувський університет

Толстов Сергій, кандидат історичних наук, завідувач відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

Богаєвський Юрій, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби

Віднянський Степан, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

Гай-Нижник Павло, доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

Денисенко Володимир, доктор історичних наук, заступник головного редактора, завідувач кафедри журналістики Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Жалоба Ігор, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Б. Грінченка

Здіорук Сергій, кандидат філософських наук, доцент, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень

Кийков Олексій, директор дирекції «Дипсервіс» ДП «ГДІП», доктор філософії

Киричок Петро, проректор із науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», професор, заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук

Матяш Ірина, докторка історичних наук, професорка, голова правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

Перепелиця Григорій, доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова ГО «Інститут зовнішньополітичних досліджень»

Пирожков Сергій, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол, віцепрезидент НАН України

Татаренко Наталія, кандидатка економічних наук

Туркевич Василь, заслужений діяч мистецтв України

Турянський Ігор, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби, член Національної спілки журналістів України

Хандогій Володимир, Надзвичайний і Повноважний Посол, президент Української асоціації зовнішньої політики

Харченко Олександр, генеральний директор «Укрінформу»

Ціватий Вячеслав, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка