РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Сергій Пирожков, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, віцепрезидент НАН України – голова редакційної колегії

Андрій Кудряченко, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАНУ» – заступник голови редакційної колегії

Павло Кривонос, Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу, почесний професор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Національного університету «Острозька академія» та Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» – видавець

Валерій Власенко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Сумського державного університету, член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин – головний редактор

Інна Хоменська, кандидатка філологічних наук, директорка дирекції «Медіацентр» Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» – заступниця головного редактора

Володимир Денисенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» – заступник головного редактора

Сержіо Мустяце (Молдова), доктор історичних наук, професор, Державний педагогічний університет імені Йона Крянгє (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”)

Андреас Умланд, кандидат історичних наук (PhD), старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва в Києві, запрошений професор у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Тетяна Тома (Румунія), кандидатка історичних наук (PhD), запрошена професорка в Галацькому Університеті «Нижній Дунай»

Тетяна Перга, кандидатка історичних наук (PhD), провідна наукова співробітниця відділу глобальних цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Даріуш Вояковський (Польща), доктор габілітований соціологічних наук, працівник кафедри соціології економіки та соціальних комунікацій факультету гуманітарних наук у Краківському науково-технічному університеті ім С. Сташица (AGH)

Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету

Тетяна Клиніна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, старша наукова дослідниця Техаського університету в Остіні

Михайло Станчев, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, іноземний член Болгарської академії наук

Геннадій Корольов, доктор історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу історії Української революції 1917–1919 рр. Інституту історії України НАНУ

Лариса Левченко, докторка історичних наук, директорка Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

Кароліна Цинк (Польща) докторка соціологічних наук, ад’юнкт (доцент), Колегіуму суспільних наук Жешувського університету

Сергій Толстов, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Степан Віднянський, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

Ігор Жалоба, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Сергій Здіорук, доктор філософії, доцент, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики та розвитку громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки України

Сергій Сидоренко, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, науковий керівник кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, проректор із міжнародних зв’язків Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заслужений діяч науки і техніки України

Ірина Матяш, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, голова правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, заслужена діячка науки і техніки України

Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний Посол, президент Української асоціації зовнішньої політики

Вячеслав Ціватий, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ірина Іващук, почесна консулка Республіки Сенегал в Україні, докторка економічних наук, професорка, директорка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету