РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Сергій Пирожков, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол, віцепрезидент НАН України – голова редакційної колегії

Андрій Кудряченко, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, директор Державного підприємства «Інститут всесвітньої історії НАНУ» – заступник голови редакційної колегії

Павло Кривонос, почесний професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» – видавець

Валерій Власенко, кандидат історичних наук, доцент, завідувач секції історії кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного університету – головний редактор

Інна Хоменська, кандидатка філологічних наук, директорка дирекції «Медіацентр» Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» – головна редакторка

Володимир Денисенко, доктор історичних наук, заступник головного редактора, завідувач кафедри журналістики Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» – заступник головних редакторів

Сержіо Мустяце (Молдова), доктор історичних наук, професор, Державний педагогічний університет імені Йона Крянгє (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”)

Андреас Умланд, кандидат історичних наук (PhD), старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва в Києві, запрошений професор у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Тетяна Тома (Румунія), кандидатка історичних наук (PhD), Галацький Університет «Нижній Дунай»

Тетяна Перга, кандидатка історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Даріуш Вояковський (Польща), доктор габілітований соціологічних наук, працівник кафедри соціології економіки та соціальних комунікацій факультету гуманітарних наук у Краківському науково-технічному університеті ім С. Сташица (AGH)

Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Західноукраїнський національний університет

Тетяна Клиніна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

Михайло Станчев, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, іноземний член Болгарської академії наук

Геннадій Корольов, доктор історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ

Лариса Левченко, докторка історичних наук, Державний архів Миколаївської області, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Кароліна Цинк (Польща) докторка соціологічних наук, ад’юнкт (доцент), Інститут суспільних наук, Жешувський університет

Сергій Толстов, кандидат історичних наук, завідувач відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

Юрій Богаєвський, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби

Степан Віднянський, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН України

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

Ігор Жалоба, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Б. Грінченка

Сергій Здіорук, кандидат філософських наук, доцент, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу суспільних процесів Національного інституту стратегічних досліджень

Олексій Кийков, директор дирекції «Дипсервіс» ДП «ГДІП», доктор філософії

Петро Киричок, проректор із науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», професор, заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук

Ірина Матяш, докторка історичних наук, професорка, голова правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова ГО «Інститут зовнішньополітичних досліджень»

Наталія Татаренко, кандидатка економічних наук

Турянський Ігор, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби, член Національної спілки журналістів України

Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний Посол, президент Української асоціації зовнішньої політики

Олександр Харченко, генеральний директор «Укрінформу»

Вячеслав Ціватий, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка