РЕДАКЦІЙНА РАДА

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, кандидат юридичних наук – голова редакційної ради

Віктор Андрущенко, доктор філософських наук, член-кореспондент НАН України, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи

Костянтин Балабанов, Почесний генеральний консул Республіки Кіпр у Маріуполі, доктор політичних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Юрій Богаєвський, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби

Володимир Бугров, кандидат філософських наук, професор, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Борис Гуменюк, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та міжнародних відносин Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Микола Держалюк, доктор історичних наук, головний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Микола Железняк, кандидат філологічних наук, директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України

Михайло Згуровський, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», заслужений діяч науки і техніки України

Валерій Копійка, доктор політичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Василь Кремень,  доктор філософських наук, академік НАН України, президент Національної академії педагогічних наук України

Микола Кулініч, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії (2015–2021 рр.), кандидат історичних наук, професор, декан факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Михайло Сорока, голова Київської організації Національної спілки журналістів України

Ростислав Сосса, доктор географічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України

Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Ігор Турянський, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби, член Національної спілки журналістів України

Ольга Таукач, членкиня Національної спілки журналістів України, випускова редакторка журналу «Зовнішні справи»