Процедура рецензування

Усі матеріали, які надходять до редакційної колегії наукового щорічника «Україна дипломатична», проходять процедуру подвійного сліпого рецензування: авторам невідомі імена рецензентів, а рецензентам невідомі імена авторів. Рецензування здійснюють члени редакційної колегії в такій послідовності:

 1. Матеріали надходять до технічного редактора, який перевіряє правильність оформлення тексту й посилань, наявність у статті всіх структурних елементів (у разі неправильного оформлення рукопис повертається на доопрацювання). Технічний редактор здійснює шифрування статті та передає її головному редактору не пізніше ніж через десять днів після отримання.
 2. Протягом десяти днів головний редактор визначає рецензента, який є фахівцем у сфері наукових знань за темою, та передає статтю рецензентові. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його наукова кваліфікація відповідає рівню викладеного в матеріалі дослідження, то має повернути рукопис.
 3. Протягом двох тижнів рецензент перевіряє статтю.

Рецензування здійснюють із метою визначити:

 • чи є тема статті актуальною та чи має теоретичну й практичну цінність;
 • чи відповідає зміст статті темі, зазначеній у назві;
 • чи містить стаття наукову новизну;
 • чи витримано науковий стиль, логіку викладу й чи сформульовано висновки;
 • чи відображено в анотаціях хід дослідження;
 • чи дотримався автор норм академічної доброчесності (чи витримав перевірку на плагіат).
 1. Після опрацювання рецензент надсилає головному редактору свій висновок, який мусить містити одне з наведених нижче положень:
  • стаття відповідає високому науковому рівню, вимогам, її може бути рекомендовано до друку;
  • стаття має незначні огріхи (пунктуаційні, орфографічні помилки), її може бути рекомендовано до друку після редагування;
  • стаття має суттєві недоліки, зокрема не містить наукової новизни або практичної та теоретичної цінності, тому її не можна рекомендувати до друку;
  • встановлено факт порушення принципів академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат) і авторського права, тому статтю не рекомендовано до друку.
 2. Головний редактор на основі висновків рецензентів ухвалює рішення про прийняття статті до друку або відмову, а відтак сповіщає технічного редактора.
 3. Технічний редактор сповіщає авторів про результати рецензування: статтю прийнято до друку в поточному номері наукового щорічника; статтю не буде опубліковано через наведені у висновку рецензента причини. Після цього технічний редактор формує зміст поточного випуску й передає його у видавництво.
 4. Автори, що отримали рекомендацію доопрацювати статтю, мають надіслати оновлений варіант не пізніше ніж через тиждень після сповіщення. Чи рекомендувати до друку доопрацьовану статтю, вирішує головний редактор.
 5. Автори, яким відмовили, мають право звернутися до редакції для ознайомлення із висновком рецензента. У разі незгоди з думкою рецензента вони мають право надати аргументовану відповідь до редакції видання на розгляд робочої групи редакційної колегії.
 6. Автори, які не дотрималися правил і принципів академічної доброчесності, протягом наступного року не мають права подавати матеріали на розгляд для публікації в науковому щорічнику.
 7. Порушення конфіденційності можливе в разі заяви про недостовірність або фальсифікування матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Також неприйнятними для публікування є матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної, міжрасової, міжнаціональної ворожнечі чи на дискримінацію в будь-яких формах.