Прагматизм і збалансованість – основні складники пострадянського розвитку Азербайджану

  • Категорія запису:Випуск XXIII

Андрій Кудряченко
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

DOI: 10.37837/2707-7683-2022-27

Анотація. У статті йдеться про складнощі й успіхи більш як тридцятирічного розвитку Азербайджанської Республіки в контексті пострадянських трансформацій, що не лише дало змогу подолати величезні виклики і кризові явища перших років незалежності, а й узяти курс на стабільний соціально-економічний розвиток. Наголошено, що в основі цих змін – стратегія національного лідера Гейдара Алієва, а також прагматизм і збалансованість внутрішньої та зовнішньої політики, прямі іноземні інвестиції і сприятливий підприємницький клімат.
Проаналізовано значення завершення воєнного протистояння, відхід від крайнього націоналізму до політики збереження і розвитку національної самобутності Азербайджану, зростання суспільної свідомості соціуму. Акцентовано увагу на підтримці Азербайджану України в її боротьбі з повномасштабною агресією російської федерації.
Ключові слова: Азербайджан, незалежність, прагматизм і збалансованість, стратегія об’єднання, соціально-економічне зростання, територіальна цілісність.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Мірошниченко М. Азербайджан, Азербайджанська Республіка // Енциклопедія сучасної України / М. Мірошниченко, Ф. Туранли. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42755
2. Азербайджанська Республіка – 30 років Незалежності // Голос України. 12 жовтня 2021. URL: http://www.golos.com.ua/article/352236
3. 18 октября – День независимости Азербайджана. URL: http://www.anl.az/18oktyabr_ru.html
4. Ахундова Э. Гейдар Алиев. Личность и эпоха: у 3-х т. Т. 3. Возвращение (1990–2003). Москва: Канон+, 2017. 623с.
5. Кудряченко А.І. Азербайджанська Республіка: засади успішних трансформаційних перетворень / А.І.Кудряченко, В.В. Солошенко // Проблеми всесвітньої історії. № 4(16). C. 155–174.
6. Конституция Азербайджанской Республики // Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. URL: https://static.president.az/upload/Files/2019/12/04/67ono052vl_konstutisya_rus_update.pdf
7. Аллахвердієва І. Виникнення та становлення нафтової промисловості в Азербайджані // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Вип. 99. Історія. К., 2010. С. 4–6.
8. Азербайджанская модель реформ // Yer & Insan. 20 ноября 2019. URL: https://ru.yerveinsan.az/news.php?id=6383
9. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (n.d.). Official website [online]. Available at: https://www.stat.gov.az/?lang=az [in Azerbaijani].
10. Див. за: Кудряченко А.І. Зазнач. праця. С. 167; Гасымлы М.Дж. Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность: Монография / М.Дж. Гасымлы, О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. К.: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2012. С. 114.
11. Чернявский С.И. Десять лет истории Азербайджана: 2003–2013 годы: монография. Москва: Флинта, 2013. 416 с.
12. Зеленський вітає пропозицію президентів Азербайджану і Туреччини організувати переговори з РФ // Укрінформ. 26 лютого 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3414048-zelenskij-vitae-propoziciu-prezidentiv-azerbajdzanu-i-tureccini-organizuvati-peregovori-z-rf.html
13. Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної – Зеленський // Економічна правда. 28 березня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/28/684828/
14. Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, но международное право не должно быть избирательным – Алиев // Интерфакс – Азербайджан. 24 апреля 2022. URL: http://interfax.az/view/865964
15. Речь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на X саммите глав тюркоязычных государств в Стамбуле 16 сентября 2010 г. // Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: официальный сайт. 16 сентября 2010. URL: http://ru.president.az/articles/737