Модель дипломатії та дипломатична система система Королівства Бельгія в умовах глобалізації

  • Категорія запису:Випуск XXIII

Вячеслав Ціватий
кандидат історичних наук, доцент, експерт відділу міжнародних зв’язків Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України, член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин
ORCID: 0000-0003-1505-7483

Наталія-Тереза Аношина
кандидатка юридичних наук, доцентка, членкиня Української асоціації міжнародного права, Тимчасова повірена у справах України
в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург

DOI: 10.37837/2707-7683-2022-28

Анотація. У дослідженні висвітлено методологічні проблеми, інституціональні джерела та здобутки дипломатії Королівства Бельгія. Наголошено на специфіці інституціональних етапів бельгійської дипломатії в системі міжнародно-політичних координат. Зауважено, що Україні слід впровадити здобутки дипломатії Бельгії.
У міждисциплінарній статті визначено траєкторію наукового пошуку для реконструкції історичних і нинішніх подій, інституціональних етапів формування та сучасного стану моделі дипломатії Королівства Бельгія.
Вказано, що бельгійсько-українські відносини налічують тисячоліття європейської історії. Акцентовано увагу на сучасній дипломатичній системі та моделі дипломатії Бельгії, національних особливостях бельгійської школи дипломатії, ефективності дипломатичного інструментарію та мистецтві перемовин бельгійських дипломатів за мондіалізованого світоустрою.
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, публічна дипломатія, інституціональна історія, інституціоналізація, Україна, Бельгія.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Ціватий В. Теорія дипломатії та дипломатичні конфлікти в поліцентричному світі ХХІ століття: історико-інституціональний дискурс і діаспоральна аксіоматика // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: збірник наукових праць. Переяслав, 2020. Вип. 66. С. 72–75.
2. Bjola, C. (ed.). (2018). Understanding International Diplomacy. Theory, Practice and Ethics. London: Routledge. [in English].
3. Ціватий В. Дипломатичний інструментарій, норми протоколу та етикету міжнародної ввічливості провідних держав Європи та України доби раннього модерного часу: інституціональний і комунікативний аспекти // Гуманітарний корпус: збірник наукових статей. К.:ТОВ «Інтерсервіс», 2022. Вип. 44. С. 32–37.
4. Зленко А. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. К.: Преса України, 2001. 370 с.
5. Hutchings, R. (ed.). (2020). Modern Diplomacy in Practice. Palgrave Macmillan. [in English].
6. Шкарупа О. Екополіс «Еко-Сумщина»: аналіз напрямків реалізації та головних досягнень / О. Шкарупа, О. Цупро, О. Кубатко, О. Мельник // Механізм регулювання економіки. 2010. Т. 1. № 3. С. 53–62.
7. У Сумах з ознайомчим візитом побував посол Королівства Бельгії в Україні. Відео // Суми. Інформаційний портал Cумської міської ради. 4 квітня 2016. URL: https://smr.gov.ua/uk/novini/pro-golovne/1974-u-sumakh-z-oznajomchim-vizitom-pobuvav-posol-korolivstva-belgiji-v-ukrajini.html
8. Ленартс А. Поглиблення співпраці й продовження багаторічного партнерства Бельгії та України // Україна дипломатична. К., 2021. Вип. 22. С. 391.
9. Точицький М. Українсько-бельгійські відносини: співпраця в ім’я побудови нової Європи // Зовнішні справи. 2017. № 12. С. 40–41.
10. Пересунько Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924). К.: «АртЕк», 2019. 312 с.
11. Трофименко М. Діаспора як об’єкт та суб’єкт публічної дипломатії // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. Т. 39. С. 92–101.
12. Звіт Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України за 2010 рік / за заг. ред. М. Кулініча. К., 2010. С. 16.
13. Звіт Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України за 2016 рік / за заг. ред. В. Ціватого. К., 2016. С. 19–20.
14. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (2017–2019). К.: Інститут історії України НАН України, 2020. С. 55–56.
15. Вірчі грамоти в послів Киргизстану, Румунії, Бельгії та Іспанії прийняв Зеленський. // Дом. 17 серпня 2022. URL: https://kanaldom.tv/virchi-gramoty-v-posliv-kyrgyzstanu-rumuniyi-belgiyi-ta-ispaniyi-pryjnyav-zelenskyj-detali-video/
16. Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох країн // Укрінформ. 17 серпня 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3552603-zelenskij-prijnav-virci-gramoti-u-posliv-cotiroh-krain.html
17. Іноземні посли відтепер вручатимуть вірчі грамоти у Софійському соборі // Укрінформ. 2 червня 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3498457-inozemni-posli-vidteper-vrucatimut-virci-gramoti-u-sofijskomu-sobori.html
18. Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021–2025 роки. К., 2021. 31 с. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/public-diplomacy-strategy.pdf
19. Ціватий В. Модель кризової дипломатії (disaster diplomacy) та Україна у світовій політиці і дипломатичній системі координат мондіалізованого світоустрою ХХІ століття: інституціональний і міжнародно-політичний аспект // Міжнародні відносини: Україна і світ в умовах воєнних викликів: збірник наукових матеріалів. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2022. Т. 4. С. 54–58.
20. Ціватий В. Цифрова дипломатія в системі міжнародних відносин ХХІ століття: інституціональні особливості (дискурс культурних і креативних індустрій) // Сучасні тенденції міжнародних відносин: збірник наукових статей. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Т. 2. С. 26–29.
21. Шаров О. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи: монографія. К.: НІСД, 2019. 560 с.
22. Чекаленко Л. Україна – Королівство Бельгія: відносини і співробітництво / Л. Чекаленко, Д. Васильєв // Зовнішні справи. 2016. № 4. С. 26–31.
23. Ціватий В. Публічна дипломатія: традиції, тренди та виклики (досвід і пріоритети для України) // Зовнішні справи. 2014. № 6. С. 32–36.
24. Tsivatyi, V. (2022). ‘Dyplomatychnyi protokol i etyket mizhnarodnoi vvichlyvosti v mizhnarodnykh vidnosynakh i svitovii politytsi XXI stolittia: innovatsiinyi, istoryko-instytutsionalnyi i polityko-systemnyi dyskursy’, in Doslidzhennya aktualʹnykh problem suchasnoho suspilstva z tochky zoru istoriyi, politolohiyi, sotsiolohiyi ta filosofiyi [The study of topical issues of modern society from the perspective of history, political science, sociology and philosophy]. Riga: ‘Baltija Publishing’, pp. 60–66. [in Ukrainian].
25. Zhou, J. (ed.). (2022). A Study of Diplomatic Protocol and Etiquette: From Theory to Practice. Springer Nature. [in English].
26. Ціватий В. Навчання державних службовців: особливості формування професійних компетентностей із міжкультурної комунікації та діаспорології (інституціональний дискурс) // Освітньо-професійна програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»: відповідь на виклики сьогодення: збірник наукових статей. К.: НАДУ, 2021. С. 112–114.
27. Хандогій В. Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар’єрного дипломата. К.: Саміт-книга, 2017. 608 с.
28. Кочубей Ю. Імідж дипломата – імідж країни // Науковий вісник Дипломатичної академії України. К., 2001. Вип. 5. С. 30–33.
29. Гуменюк Б. Із щоденника посла України. К.: ДП «ГДІП», 2021. 208 с.