Міжнародні зв’язки як важливий напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України

  • Категорія запису:Випуск XXII

Василь Кремень
доктор філософських наук, професор, академік НАН України, президент Національної академії педагогічних наук України, Міністр освіти і науки України (1999–2005)
ORCID: 0000-0001-5459-1318

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-48

Анотація. У статті проаналізовано становлення системи забезпечення й ефективного функціонування міжнародних зв’язків Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України) від часу її заснування – 4 березня 1992 року – і до сьогодення. Розглянуто основні напрями міжнародної діяльності в контексті сучасних європейських та американських підходів до інтернаціоналізації провідних дослідницьких установ та їхнього успішного інтегрування в європейські й глобальні академічні структури.
З огляду на поширення пандемії COVID-19 особливу увагу звернено на забезпечення належних умов для «інтернаціоналізації вдома» й максимального використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, щоб уможливити спілкування та проведення наукових досліджень із партнерами з-за кордону. Висвітлено досвід співпраці Національної академії педагогічних наук України з іноземними членами та почесними докторами й висловлено думки щодо підвищення її ефективності. Наголошено на важливості популяризування діяльності академії за кордоном, визначено основні форми такої роботи.
Ключові слова: Національна академія педагогічних наук України, міжнародна співпраця, інтернаціоналізація наукової і дослідницької діяльності, академічна мобільність, індикатори інтернаціоналізації.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Статут Національної академії педагогічних наук України. Державна реєстрація / НАПН України. URL: http://naps.gov.ua/ua/about/statutes/
2. Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. Journal of Studies in International Education, vol. 8, no. 1, pp. 5–31.
3. Knight, J. (2011). Five Myths about Internationalization. International Higher Education, no 62, pр. 14–15.
4. Knight, J. and De Wit, H. (2018). Internationalization of Higher Education: Past and Future. International Higher Education, no 95, pp. 2–4.
5. Zapp, M. and Lerch, J.C. (2020). Imagining the World: Conceptions and Determinants of Internationalization in Higher Education Curricula Worldwide. Sociology of Education, vol. 93(4), pp. 372-392.
6. Mittelmeier, J., Rienties, B., Gunter, A., and Raghuram, P. (2020). Conceptualizing internationalization at a Distance: A “Third Category” of University Internationalization. Journal of Studies in International Education, vol. 25 (3), pp. 266–282.
7. Дебич М. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід: монографія. Ніжин: ПП Лисенко, 2019. 408 с.
8. Зінченко В. Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства: монографія / В. Зінченко, Н. Базелюк, М. Бойченко, Л. Горбунова, С. Курбатов, Ю. Мєлков, О. Шипко; за ред. В. Зінченка. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. 199 с.
9. Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 роки / НАПН України. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/
10. Курбатов С. Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації Національної академії педагогічних наук України на 2021-2025 роки // Вісник НАПН України. № 3 (1). URL: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/132/168
11. Історична довідка / НАПН України. URL: http://naps.gov.ua/ua/about/history/
12. Укладені угоди про співпрацю / НАПН України. URL: http://naps.gov.ua/ua/activities/international/agreements/
13. Проєкт «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (2016–2019 роки) / Інститут вищої освіти НАПН України. URL: https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-progrmama-rozvytku-liderskogo-potentsialu-universytetiv-ukrayiny-2016-2019-roky/
14. Проєкт «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті» (2019–2021 роки) / Інститут вищої освіти НАПН України. URL: https://ihed.org.ua/internationalization/tehe_ukraine/
15. Проєкт «Освіта для лідерства, інновацій та розвитку талантів» (2013 – 2016 роки) / Інститут вищої освіти НАПН України. URL: https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-osvita-dlya-liderstva-innovatsij-ta-rozvytku-talantiv-2013-2016-roky/
16. ERASMUS+ / Інститут економіки та прогнозування НАН України. URL: http://ief.org.ua/?page_id=6840
17. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р. / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: НАПН України, 2021. 473 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724623/1/Report_NAES_2020.pdf
18. Проєкт ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU) (2020–2030 роки) / Інститут вищої освіти НАПН України. URL: https://ihed.org.ua/internationalization/redu/
19. Міжнародний проект «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» / Національний транспортний університет. URL: http://www.ntu.edu.ua/mizhnarodniy-proekt-novi-mehanizmi-upravlinnya-na-osnovi-partnerstva-ta-standartizatsiyi-pidgotovki-vikladachiv-profesiynoyi-osviti-v-ukrayini/
20. Кремень В.Г. Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 році та завдання на 2021 рік // Вісник Національної академії педагогічних наук України. № 3 (1). URL: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/151/194
21. Education: Modern Discourses. Scientific journal. URL: http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse