Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі

  • Категорія запису:Випуск XIX

Сергій Сидоренко
Проректор із науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, член-кореспондент НАН України

Богдан Дуда
Керівник секретаріату ректорату НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор Центру незалежної акредитації інженерних програм

DOІ https://doi.org/10.37837/2707-7683-2018-55

Анотація. У статті йдеться про черговий Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України й Польщі, що відбувся в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України є авторитетним громадським об’єднанням, її важливим результатом діяльності є розроблення різних заходів для входження України в європейське освітнє середовище. Автори статті також зазначають, що Асоціація співпрацює з провідними підприємствами й це дає змогу окреслювати велике коло спільних проблем щодо вищої технічної освіти.
Очільники вищих технічних навчальних закладів України та їхні колеги з Польщі розглядали стан, можливості й перспективи розширення співпраці, спільні проблеми української і польської вищої технічної освіти та шляхи їх подолання.
У межах Форуму відбулося спеціальне засідання Асоціації ректорів ВТНЗ України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща. Протягом круглого столу, присвяченого питанням європейської акредитації інженерної освіти тощо, було підписано угоди про порозуміння між українською та польською сторонами.
Із боку України, від імені КПІ ім. І. Сікорського, було запропоновано курс на інтернаціоналізацію та описано всі її складники й процеси. Також на Форумі було зазначено важливість міжнародної діяльності для вищого навчального закладу, систематичної інтеграції міжнародного аспекту в освітньо-наукову діяльність університету тощо.
Завершився Форум ректорів технічних університетів України й Республіки Польща великим концертом за участі найкращих художніх колективів польських та українських університетів.
Під час Форуму було ухвалено рекомендації, що сприятимуть подальшому розвитку освітньої й наукової співпраці, будуть корисними всій системі вищої технічної освіти України та Польщі.
Ключові слова: Форум ректорів ВТНЗ України та Польщі, Україна, круглий стіл, Польща, освіта, наукова співпраця.

Завантажити статтю (укр.)