Британська та американська системи підготовки дипломатів в умовах глобалізаційних змін

  • Категорія запису:Випуск XX

Людмила Чекаленко
Докторка політичних наук, професорка Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, заслужена діячка науки і техніки України

Вячеслав Ціватий
Кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України

DOI https://doi.org/10.37837/2707-7683-2019-35

Анотація. Автори аналізують основні вимоги до підготовки дипломатів провідних закордонних держав, розкривають схеми підготовки дипломатичного корпусу Великої Британії та США. Звернено увагу на специфіку впровадження схем навчання, передавання знань та інформації, особливостей формування професійної компетентності, вимог до підбору викладацького складу та визначення необхідних до опанування навчальних дисциплін. Ознайомлено читачів з успіхами й невдачами закордонної системи підготовки дипломатів.
Дипломатичні школи Сполучених Штатів Америки й Великої Британії найефективніше адаптувалися до глобалізаційних реалій світоустрою сьогодення. Цей досвід потребує детального аналізу й упровадження найприйнятніших підходів та елементів кадрової політики, зокрема й в Україні.
Зроблено висновок про те, що на початку ХХІ століття постала проблема створення інноваційної, ефективної системи забезпечення якісного зростання кадрового потенціалу дипломатичної служби України з урахуванням традицій і тенденцій цивілізаційного поступу, стратегічних напрямів розвитку держави та світового освітнього досвіду. А тому потрібно структурно та змістовно трансформувати систему підготовки кадрів для сфери зовнішніх відносин, а також упровадити оновлену модель навчання дипломатів ХХІ століття, з урахуванням традиційних та інноваційних методів і засобів удосконалення організації дипломатичних служб провідних держав світу. Модель підготовки та підвищення професійної майстерності дипломатичних кадрів США й Великої Британії, що підтвердила свою багаторічну дієвість, постійно оновлюється у відповідь на нові виклики й загрози глобалізованого світу ХХІ століття.
Ключові слова: система підготовки дипломатів, школа дипломатії Великої Британії, школа дипломатії США, зовнішня політика, дипломатія, інститути дипломатії, інституціоналізація, Україна.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Tsivatyi, V. (2017). National Security as a Component of Global Security: Lessons from Ukraine’s Crises. Eastern Europe Regional Studies, no. 2(4), pp. 196-209. [in English]
2. Сhekalenko, L., Tsivatyi, V. (2018). The History of Memory or Memory of History: The Question of Studying. Evropský politický a právní diskurz (European political and law discourse), vol. 5(6), pp. 182-186. [in English]
3. Foreign and Commonwealth Office’s new Diplomatic Academy [online]. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/opening-of-new-diplomatic-academу [in English]
4. Diplomatic_Academy [online]. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/file/402469/Diplomatic_Academy_launch_brochure_Jan_2015_FINAL.pdf; [in English]
5. Foreign Service Institute. Ofitsiinyi sait [online]. Available at: https://www.state.gov/m/fsi [in English]
6. Foreign Service Institute [online]. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Service_Institute [in English]
7. Dyplomatychnyi slovnyk [online]. Available at: https://diplomacy.state.gov/discoverdiplomacy/references/169792.htm [in Ukrainian]
8. Education & Exchanges [online]. Available at: https://eca.state.gov/programs-initiatives/youth-programs; Support for American Jobs – Parts I & II [online]. – Режим доступу: http://www.uscib.org/uscib-content/uploads/2017/07/Support-For-American-Jobs-II.pdf [in English]
9. Tsivatyi, V. (2014). ‘Suchasna dyplomatychna sluzhba SShA: tradytsii, innovatsii ta instytutsii’. Spolucheni Shtaty Ameryky u suchasnomu sviti: polityka, ekonomika, pravo: zb. materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [collection of proceedings of the International scientific and practical conference]. Lviv: DPI, pp. 117-121. [in Ukrainian]
10. Sait Derzhavnoho Departamentu SShA [online]. Available at: http://careers.state.gov/officer/index.html [in Ukrainian]
11. Pigman, G. (2010). Contemporary Diplomacy. Washington, 288 p. [in English]
12. Reshaping Defence Diplomacy (2004). London, 120 p. [in English]