«Бейрутські оповідання» Агатангела Кримського: до 150-ї річниці народження видатного українського сходознавця

  • Категорія запису:Випуск XXI

Ігор Осташ
кандидат філологічних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ліванській Республіці

DOI 10.37837/2707-7683-2020-16

Анотація. У статті досліджено науковий внесок видатного вченого-сходознавця Агатангела Кримського в розвиток української історії, науки та літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть. Описано роки перебування А. Кримського в Лівані та вплив бейрутського періоду життя на становлення молодого вченого. Досліджено його літературні твори, написані в Лівані, зокрема «Бейрутські оповідання», у яких змальовано життя, побут, міжконфесійні взаємини бейрутян того періоду. Проаналізовано значення творчості А. Кримського для розвитку сучасних двосторонніх українсько-ліванських взаємин і зауважено заходи Посольства України в Лівані на вшанування його пам’яті в Бейруті та Шуейрі.
Ключові слова: Агатангел Кримський, сходознавство, наука, «Бейрутські оповідання», арабський світ.

Завантажити статтю (укр.) / (англ.)

Джерела
1. Анцибор Д. Сходознавець Агатангел Кримський знав до сотні мов [Електронний ресурс] // Газета по-українськи. 16 січня 2013. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_shodoznavec-agatangel-krimskij-znav-do-sotni-mov/477261?mobile=false
2. Василюк О.Д. Студії Агатангела Кримського в Бейруті (1896–1898) // Сходознавство. 2007. № 37. С. 51–59.
3. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941): [у 2 т.] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. Київ: [Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України], 2005. (Наукова спадщина сходознавців). Т. 1: 1890–1917 / відп. ред. вип. О.Д. Василюк. 2005. 499 с.
4. Кримський А. Мусульманство і його будучність. Львів, 1904. 120 с.
5. Кримський А. Пальмове гилля. Екзотичні поезії (видання третє). Київ: Слово, 1923. 167 с.
6. Кримський А. Поезії. К.: Радянський письменник, 1968. 340 с.
7. Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896–1898). Москва: Наука, 1975. 312 с.
8. Кримський А. Історія Туреччини / передмова О. Пріцака. Київ-Львів: ОЛІР, 1996. 288 с.
9. Кримський А.Ю. Бібліографічний покажчик / ред. кол.: Ю.М. Кочубей (голова), О.В. Богомолов, О.Б. Бубенок та ін.; упоряд.: О.Д. Василюк, Ю.М. Кочубей. Київ, 2016. 276 с.
10. Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX – начало XX века). В 2 ч. Часть 1. 2-е изд. Москва: Юрайт, 2018. 339 с.
11. Крымский А.Е. Описание Ливана. Отрывок. Рукописний відділ ЦНБ, Архів А.Ю. Кримського, ф. І, од. зб. XXXVI. С. 28.
12. Лутаєва Т.В. Роль подорожі А. Кримського до Сирії та Лівану в його науково-педагогічній діяльності // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина І. 2011. № 14 (225). С. 158–165.
13. Наєнко М. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. К.: Просвіта, 2012. 1088 с.
14. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. К.: Основи, 2000. 328 с.
15. Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження // Східний світ. № 1. 1993. С. 10–27.
16. Семотюк О. Агатангел Кримський – орієнталіст // Волинь філологічна: текст і контекст. А. Кримський у контексті української та світової культури: зб. наук. пр. Луцьк: Вежа, 2006. С. 67–73.
17. Франко І. Наша поезия в 1901 році: [огляд особливостей укр. поезії початку ХХ ст.]. 1902. Т. 17. Ч. II. С. 115–125.
18. Ярещенко А.П. Кримський – орієнталіст // Феномен А. Кримського: Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 125 роковинам ученого. Харків, 1996. С. 5–11.
19. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 883: Агатангел Кримський.