Акт проголошення незалежності України – логічний крок до відновлення самостійності Української держави

  • Категорія запису:Випуск XXII

Сергій Здіорук
доктор філософії, доцент, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики та розвитку громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень

Павло Кривонос
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу, генеральний директор Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-5

Анотація. У статті висвітлено проблеми відновлення самостійності Української держави, що постали після того, як 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, а 24 серпня 1991 року – Акт проголошення незалежності України. Описано загрози національній безпеці України з боку Росії, як-от окупація Криму та частини Донбасу, підтримка тероризму на державному рівні, політичний шантаж, експансія «русского мира» в українському гуманітарному й політичному просторі, що є детонатором внутрішньосуспільної напруги, генератором сепаратистських настроїв, міжконфесійної ворожнечі та дискредитує не тільки державну владу, а й саму Українську державу.
Проведено порівняльний аналіз процесів українського державотворення на початку й наприкінці ХХ століття, а також геополітичних і внутрішньополітичних умов реалізації українських національних візій, зважаючи на вдалий досвід низки країн Європи. Зроблено висновки щодо подальшого ефективного поступу українського державотворення в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.
Ключові слова: Акт проголошення незалежності України, Декларація про державний суверенітет України, гібридна війна.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Про державний суверенітет України: Декларація Верховної Ради УРСР № 55-XII від 16.07.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text
2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР № 1427-XII від 24.08.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text
3. Колодій А. Траєкторія демократичного переходу в Україні // Трансформація в Польщі і в Україні: 1989–2009. Вибрані аспекти / ред. кол.: А. Антошевський, А. Колодій, К. Ковальчик. Вроцлав, 2010. С. 23–38.
4. Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче. 2014. № 23.
5. Див. докладніше: Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття: монографія. К.: Знання України, 2005. 552 с.
6. Сведения о количестве зарегистрированных религиозных объединений // Московский церковный вестник. 1990. № 2. С.1.
7. Чекмишев О. Українська церква: історія, проблеми, перспективи // Спостерігач. 1995. № 14.
8. Див.: В Устав Русской Православной Церкви внесены изменения, касающиеся Украинской Православной Церкви // Официальный сайт Московского Патриархата. 20 ноября 2017. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5074448.html; Деятели Русской Православной Церкви // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/persons/30918/
9. Україна та проект «русского мира»: аналіт. доп. / С.І. Здіорук, В.М. Яблонський, В.В. Токман та ін.; за ред. В.М. Яблонського та С.І. Здіорука. К.: НІСД, 2014. 80 с.
10. Кондратюк В. Релакс не на часі. Розвідка назвала головні зовнішні загрози для України // Дзеркало тижня. 1 серпня 2020. URL: https://zn.ua/ukr/internal/relaks-ne-na-chasi.html
11. Україна та проект «русского мира». Зазнач. праця.
12. Питання визначення статусу окремих релігійних свят: Указ Президента України № 303/2020 від 30.07.2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3032020-34557
13. Цит. за: Іван Франко: «Одвертий лист до галицької молодежі» – для уважного молодого читача // Візія. URL: http://www.management.com.ua/vision/vis011.html
14. Універсали Української Центральної Ради // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Універсали_Української_Центральної_Ради
15. Четвертий Універсал Української Центральної Ради // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Четвертий_Універсал_Української_Центральної_Ради
16. Сушинський О. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2002. 468 с.