Зовнішньополітичні аспекти національно-визвольної боротьби та геостратегічне місце української держави в концепції ОУН(б)

  • Категорія запису:Випуск XXII

Павло Гай-Нижник
доктор історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, академік Академії політичних наук України
ORCID: 0000-0002-8912-8398

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-2

Анотація. У статті йдеться про зовнішньополітичні аспекти в ідеологічній концепції Організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери із часу зміни становища й співвідношення сил на Східному фронті Другої світової війни 1943 року та її трансформування протягом наступних повоєнних десятиліть – до передодня відновлення державної незалежності України. Висвітлено геополітичні сподівання ОУН на збройне протистояння між СРСР і союзними США та Великою Британією, налагодження співпраці зі західними демократіями й погляди на загрози ядерної війни. Проаналізовано бачення Проводу ОУН(б) геостратегічного місця майбутньої Української держави на міжнародній арені, пострадянському просторі та на карті Центрально-Східної Європи. З’ясовано роль незалежної України в міжнародній політиці, зокрема в ООН, ставлення до перспективи утворення об’єднаної Європи, війни в Афганістані, національно-визвольних рухів і холодної війни, а також до розпаду Радянського Союзу й відновлення незалежності України, її місця в пострадянському і європейському просторах.
Ключові слова: ОУН(б), холодна війна, геополітика, національно-визвольні рухи.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9478. Оп. 1. Д. 399.
2. Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). К.: Крок, 2020. 432 с.
3. Гомін України. Торонто. 7 січня 1955. Ч. 1–2. 20 с.
4. Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р-753. Оп. 1. Спр. 2.
5. Бюлетень Президії ЗП УГВР. Нью-Йорк. Червень 1984.
6. Бюлетень Т. П. ОУН (В. Б.). 1967. Ч. 3–4.
7. Деклярація Проводу Організації Українських Націоналістів після закінчення другої світової війни в Европі // ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955р.: збірка документів. 1955. С. 124–133.
8. Дяків-Горновий О. Ідея і Чин. Повна збірка творів. Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен: Товариство колишніх вояків У.П.А, 1968. 408 с.
9. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. М. Посівнич. Тернопіль: Астон, 2008. 443 с.
10. Камінський А. Від насильної до мирної революції. Нью-Йорк; Лондон; Сідней, 1996. 143 с.
11. Камінський А. Край, еміґрація і міжнародні закуліси. Манчестер; Мюнхен; Нью-Йорк: Видання Політичної Ради ОУНз, 1982. 264 с.
12. Кентій А.В. Українська Повстанська Армія в 1944–1945 рр. К., 1999. 219 с.
13. Шахай Д. Тактика щодо російського народу // Літопис Української Повстанської Армії. Т. 8: Українська Головна Визвольна Рада. Кн. 1 (1944–1945). Торонто: Літопис УПА, 1980. 319 с.
14. Дужий П. Три листи з-за кордону (свідчення) // Шлях перемоги. 5 лютого 1994. С. 7.
15. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 21: Ярослав Старух. Документи і матеріали / упор. В. Мороз. Київ; Торонто, 2012. 1008 с.
16. Маніфест Організації Українських Націоналістів (ОУН). Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1981. 20 с.
17. Федун П. Концепція Самостійної України. Том 1: Твори / упоряд. і відп. ред. М.В. Романюк. Львів, 2008. 720 с.
18. П’ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН). Матеріяли й постанови. Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1975. 374 с.
19. Рамзенко В. Чому ми за Українську Самостійну Соборну Державу. Київ; Львів: Друкарня ОУН ім. полк. Шелеста, 1951. 40 с.
20. Стецько С. Український націоналізм і його роля в закріпленні та розбудові Української Самостійної Соборної Держави // Конференція українських націоналістів. Київ, 28–29 березня 1992 р.: доповіді, дискусії, постанови. Лондон; Київ: Видання Української Центральної Інформаційної Служби (УЦІС), 1992. С. 24–25.
21. У 25-ліття ОУН (Промова на Академії для відзначення 25-ліття ОУН у Менчестері, 1954 р.) // Визвольний шлях. Річник ХХІІ. Кн. 10 (259). Жовтень 1969. С. 1155–1158.
22. Филби К. Моя тайная война. Москва: Воениздат, 1980. 191 с.
23. Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН). Т. 1: Постанови. Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1969. 249 с.
24. Зазнач. праця. Т. 2: Доповіді й статті. 1972. 320 с.
25. Шостий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН). Матеріяли й постанови. Видання Організації Українських Націоналістів (ОУН), 1984. 631 с.
26. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы. В 2 т. Т. 2: 1944–1945 / под ред. А.Н. Артизова. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2012. 1167 с.
27. Український Самостійник. 1959. Ч. 25.
28. Ada Evening News (1950). Oklahoma. 2 April.
29. Austin American (1950). Texas. 1 April.
30. Austin American (1950). Texas. 7 April.
31. Bundesarchiv-Militärarchiv (BArch-MA) in Freiburg im Breisgau. RW 5/464.
32. Dubuque Telegraph Herald (1950). Iowa. 2 April.
33. Galveston Daily News (1950). Texas. 1 April.
34. Janesville Daily Gazette (1950). Wisconsin. 1 April.
35. Charleston Daily Mail (1950). West Virginia. 1 April.
36. Logansport Press (1950). Indiana. 2 April.
37. Portland Press Herald (1950). Maine. 2 April.
38. Reno Evening Gazette (1950). Nevada. 1 April.
39. Winnipeg Free Press (1950). Manitoba. 1 April.