Випробування на міцність, aбо Портрет епохи в інтер’єрі

  • Категорія запису:Випуск XIX

Олександр Божко
Надзвичайний і Повноважний Посол України

DOІ https://doi.org/10.37837/2707-7683-2018-57

Анотація. Статтю присвячено книзі «Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар’єрного дипломата» – спогадам українського дипломата, Надзвичайного й Повноважного Посла Володимира Хандогія. Зазначено, що ці спогади вирізняються поміж інших книг жанру. У статті йдеться про відставку посла, його подальшу долю, висвітлено зміст «Дипломатичних сюжетів…». Наголошено на тому, що в зазначеній книзі згадано важливий радянський період «фантомної дипломатії», а також постійно зринає мотив необхідності збереження інституційної пам’яті (ця проблема актуальна для теперішнього Міністерства закордонних справ України).
У своїй книзі Володимир Хандогій висловлює ставлення до звільнення в 2014 році великої кількості українських дипломатів з дипломатичної служби, демонструє глибоке розуміння надважливого значення МЗС України в системі координат держави. Автор статті вважає Володимира Хандогія тим дипломатом, який не оминув жодного кар’єрного щабля. Сторінки його книги ознайомлюють читача із зовнішньополітичним відомством, яке мало велику вагу в становленні незалежної України.
На думку автора статті, Хандогій-оповідач є відвертим і неупередженим у своїй розповіді, прагне до об’єктивності в оцінюванні подій і явищ. У спогадах дипломат висвітлює діяльність численних своїх колег, досвідчених дипломатів. Цікаво він оцінює окремих представників радянської та російської дипломатичної школи, міжнародних діячів. Згадані в книзі імена вводять читача в складний світ міжнародних відносин, у якому Україна обстоює власні національні інтереси. У статті констатовано, що завдяки спогадам Володимира Хандогія читач має змогу зазирнути туди, де творилась історія, проте зауважено, що Хандогій міг би бути критичнішим в оцінюванні деяких персоналій.
Ключові слова: Надзвичайний і Повноважний Посол, «Дипломатичні сюжети», інституційна пам’ять, українська дипломатична служба, МЗС України, УРСР.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Khandohii, V. (2017). Dyplomatychi siuzhety: nevyhadani istorii kariernoho dyplomata. Kyiv: Samit-Knyha.