Відносини України й Центральних держав: нетипова окупація 1918 року

  • Категорія запису:Випуск XIX

Ірина Матяш
Докторка історичних наук, професор, голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

DOІ https://doi.org/10.37837/2707-7683-2018-58

Анотація. У рецензії висвітлено зміст монографії Пирога Р.Я., окрему увагу приділено відносинам України з Центральними державами 1918 року. Зазначено, що вони є багатовимірним явищем політичних, економічних, військових тощо зв’язків, що їх породив складний перебіг завершального етапу Першої світової війни. Зауважено, що підписання Брестського мирного договору прискорило самостійність УНР, надало їй статусу суб’єкта міжнародного права.
Висловлено спостереження, що найпоширенішим в історіографії оцінюванням військової присутності залишається поняття «окупація». Також комплексне вивчення відносин України із Центральними державами дає змогу виділити специфічні риси їхнього розвитку, які неможливо вкласти в юридичні норми, зокрема в такі, що їх визначила Гаазька конвенція 1907 року. На території, яку захопили німецько-австрійські війська, був центральний уряд, адміністрації, було встановлено двосторонні дипломатичні відносини, укладали торговельно-економічні угоди тощо.
Автор зазначає, що в книзі вперше досліджено функціонування німецької окупаційної зони, яка охоплювала численні губернії та Крим. Також показано військово-адміністративну структуру, роль військово-польової юстиції, проведено уточнення чисельності німецьких військ в Україні тощо.
Деталізовано історичну картину німецької окупаційної зони, персоніфіковано діяльність головних реалізаторів «східної» політики в Україні. Проблема їхньої невизначеності й мінливості щодо України залишає низку актуальних аспектів. Німецько-австрійська окупація стала породженням Першої світової війни, однак не вписана в її історичний контекст. Також сучасний історіографічний образ німецько-австрійської окупації як цілісного явища потребує деякої корекції.
Вихід цієї монографії, як зазначає автор рецензії, дає підстави сподіватися, що предметом наступного дослідження стане австро-угорська окупація України 1918 року. Ця книга розрахована не лише на науковців і викладачів, а й на всіх, хто цікавиться історичним минулим України.
Ключові слова: монографія, Перша світова війна, окупація, УНР, Центральні держави, німецько-австрійська окупація, окупаційна зона.

Завантажити статтю (укр.) / (англ.)

Джерела

  1. Pyrih, R. (2018). Relations between Ukraine and Central states: uncommon occupation in 1918. Kyiv, Institute of History of Ukraine of NAS of Ukraine.