Вчора й сьогодні феномену державного суверенітету

  • Категорія запису:Випуск XXI

Людмила Чекаленко
заслужений діяч науки і техніки України, докторка політичних наук, професорка кафедри історії світового українства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID 0000-0002-2819-9424

DOI 10.37837/2707-7683-2020-34

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан статусу державного суверенітету, що його поступово заміщує суверенізм. Це відносно нове суспільно-політичне явище заявило про себе в міжвоєнний період й активно поширилося після Другої світової війни. Основною причиною його цьогочасного посилення, на переконання авторки, є послаблення суверенітету – штучно утвореного, юридично закріпленого й не завжди успішно запровадженого механізму існування держави. Слабкі держави здебільшого шукали в суверенітеті засіб захисту й виживання. Нині суверенізм у міжнародному житті заповнює прорахунки суверенітету: од внутрішніх до зовнішніх, од голодомору до війни, од біженців до нескінченних жертв, од заявлених прав людини до потоптання гідності.
Авторка стверджує, що будь-яке соціальне явище має розвиватися, еволюціонувати. Так і суверенітет, який є застарілою формою державного буття, шукає нових варіантів розвитку в глобальному вимірі. Суверенізм можна розглядати як нову форму розвитку суверенітету та як засіб його послаблення. Він призвів до кривавих війн у різних регіонах світу, масової міграції населення. Суверенізм став небезпечним викликом сьогодення. Ця хвороба нереалізованих політичних амбіцій, що вийшла за межі однієї держави й поширилася світом, руйнує усталені норми, традиції та стабільність. Суверенізм творить нову соціальну ідентичність у регіонах війни й цим загрожує національній безпеці. Авторка висновує, що суверенізм несе нестабільність, хаос, зіткнення й людські жертви. Резюмовано, що, з огляду на сучасні події, захист слабкої держави можливий лише через інтеграцію з розвинутими країнами, міжнародними структурами, які можуть узяти на себе відповідальність за країну-партнерку. І головне – через розбудовування в країні власних сил захисту.
Ключові слова: суверенітет, суверенізм, самопроголошені республіки, громадянське суспільство.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010
2. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України: монографія / Л.Д. Чекаленко; РНБО України. К.: НІПМБ, 2005. 351 с.
3. Thompson, D. (2019). ‘Sovereignty: What it means and what it doesn’t’, ShareAmerica. 23 September [online]. Available at: https://share.america.gov/sovereignty-what-it-means-and-what-it-doesnt
4. Чекаленко Л.Д. Становлення системи безпеки європейської інтеграції // Україна дипломатична. К., 2009. Вип. Х. С. 647–670.
5. Agustin, Ó.G. (2020). ‘Sovereignism and Transnationalism’, in Left-Wing Populism: The Politics of the People. Emerald Publishing Limited, pp. 99-114. [in English]
6. Bellucci, S. (2019). ‘Sovereignism’, Universiteit Leiden, 2 April [online]. Available at: https://www.universiteitleiden.nl/en/internationalstudies/blog/blog-post/sovereignism?fbclid=IwAR208NYrHq0lqeRiA6t3Rew2jzt18CV7sJTzTUxk-1OMJKryiExsZkf-tKA [in English]
7. Souverainisme, L’Opinion [online]. Available at: https://www.lopinion.fr/mots-cles/souverainisme?fbclid=IwAR1P7n5F9TQFaX3x3bjlLQ7uPLOXgQ5rEpndiLxAGpG0UFaAsCvDd22PT2E [in French]
8. Чекаленко Л. Національна безпека Франції: концептуальна складова [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. КНУ імені Tараса Шевченка, ІМВ. Режим доступу: https://www.journals.iir.kiev.ua.article.view
9. Чекаленко Л.Д. Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України: автореф. дис. … д-ра. політ. наук / Л.Д. Чекаленко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. К., 2007. 34 с.
10. Задорожній О.В. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / Укр. асоц. міжнар. права [Антонович М.М. та ін.; упоряд. і заг. ред. Задорожній О.В.]. К.: К.І.С, 2014. 1013 с.
11. Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право. Одеса: Фенікс, 2018. 744 с.; Козак Л. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз громадських організацій України. К., 2002. 48 с.
12. Жуано Д. Світова організація торгівлі / пер. із франц М. Марченко. К.: К.І.С, 2006. 120 с.; Lubell, N. (2010). Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors. Oxford: Oxford University Press. P. 312; Milanovic, M. (2011). Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Oxford: Oxford University Press. 276 pp.
13. Morgenthau, H.J. (1960). Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf. P. 242.
14. The Fund for Peace. The Failed States Index 2011 [online]. Available at: https://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/failed_states_index_2011.pdf; The Fund for Peace. Fragile States Index Annual Report 2019 [online]. Available at: https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/
15. Васильєва М. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США. Київ. Фенікс. 2011. 183 с.
16. Le Noan, E. (2020). ‘“Politique industrielle: le souverainisme fait fausse route”. La chronique d’Erwan Le Noan’, L’Opinion, 21 June [online]. Available at: https://www.lopinion.fr/edition/economie/politique-industrielle-discours-souverainiste-qui-fait-fausse-route-218949?fbclid=IwAR0f-6s1H2skeKsvTJ1A-jJmpbtNYAnse2EIwhmaT0KlwpqFlc0AnZDG7BQ
17. Babinet, G. (2018). ‘The End of Nation States? Part 1: Technology-Induced Sovereignty Transfers’, Institut Montaigne [online]. Available at: https://www.institutmontaigne.org/en/blog/end-nation-states-part-1-technology-induced-sovereignty-transfers
18. Koskenniemi, M. (2011). ‘What Use for Sovereignty Today?’ Asian Journal of International Law. Cambridge University Press, 1(1), pp. 61–70. DOI: 10.1017/S2044251310000044
19. Чекаленко Л. Історія пам’ятi або пам’ять історії: методологія дослідження [Електронний ресурс] / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Evropský politický a právní diskurz. 2014. Svazek 1. 5. vydání. S. 134–144. Режим доступу: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-6/26.pdf
20. ‘Our Sovereignty: Shall We Use It?’ By Wendell L. Willkie. April 1944 [online]. Available at: http://www.globalization101.org/the-issue-of-sovereignty/
21. Williams, T.D. (2019). ‘Pope Francis Calls for ‘Antidote’ to Populism’, Breitbart, 20 August [online]. Available at: https://www.breitbart.com/politics/2019/08/20/pope-francis-calls-antidote-populism/