Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів

  • Категорія запису:Випуск XIX

Степан Віднянський
Завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАНУ

DOІ https://doi.org/10.37837/2707-7683-2018-56

Анотація. У рецензії автор розкриває зміст та ідею видання «Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів» Стефана-Арпада Мадяра. 2005 року, під час проведення в Інституті історії України НАН України міжнародної наукової конференції «Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення», було обговорено головні питання й проблеми історії українсько-угорських відносин. Учасники конференції уклали договір про створення комісії істориків для поглиблення наукової співпраці. У рецензії зазначено, що українські й угорські історики мають вести постійний діалог із дискусійних питань, що стосуються історичного минулого двох народів, щоб люди мали об’єктивні знання про відносини Угорщини й України на різних етапах історії.
Видання «Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів» названо творчим здобутком співпраці істориків України й Угорщини. Висвітлено деякі аспекти угорсько-українських відносин у минулому, також зазначено головного ініціатора, автора й художнього оформлювача видання – Стефана-Арпада Мадяра. Автор наголошує, що саме йому вдалося розробити структуру книги, підібрати оригінальні ілюстрації, унікальні документальні матеріали, залучити до підготовки книги відомих науковців-істориків тощо.
Книга складається з 23 розділів, які побудовано за проблемно-хронологічним принципом. Видання дає змогу ознайомитися з унікальними сторінками в історії українсько-угорських відносин, дізнатися про діяльність угорських дипломатичних представництв у Києві й українських у Будапешті, а також містить інформацію про угорських військовополонених у повоєнному Києві, сформульовану на основі спогадів та архівних документів. Автор упевнений, що ця книга збагатить читачів знаннями про історію українсько-угорських відносин, що сприятиме поглибленню порозуміння між двома народами.
Ключові слова: українсько-угорські відносини, наукова конференція, видання «Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів», Посольство Угорщини в Україні, співпраця України й Угорщини.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела

  1. Madiar, S. (2018). Hungarians in Kyiv. Leading figures of history of Hungarian-Ukrainian relations from 9th century to present day. Kyiv