Союзницька співпраця в Європі напередодні Першої світової війни

  • Категорія запису:Випуск XXI

Олександр Потєхін
доктор історичних наук, професор СумДПУ ім. А.С. Макаренка, головний науковий співробітник ІВІ НАНУ
ORCID 0000-0002-1856-2672

DOI 10.37837/2707-7683-2020-5

Анотація. У статті йдеться про зв’язок між сучасною кризою світового ладу й поверненням до з’ясування причин Першої світової війни.
Автор статті стверджує, що більшість тих, хто ухвалював рішення 1914 року, уважали, що мають домінантну стратегію, тому курс, якого вони дотримувалися, був найкращим, незалежно від дій іншої сторони.
Військово-політичні союзи, незважаючи на зафіксовані в таємних угодах оборонні цілі, були створені для ведення війни, а не підтримання миру шляхом взаємного стримування. Слабка домовленість обох союзів не дала їм змоги стримати опонентів або партнерів від розв’язування війни й припинити військові дії після провалу низки запланованих стратегічних операцій.
Ключові слова: Перша світова війна, Антанта, військово-політичні союзи, Європа, ХХ століття.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Snyder G. Alliance Politics. Ithaca and London: Cornell University Press, 1997. P. 352.
2. Ibidem. P. 350–351.
3. Австро-германский договор 1879 г. о союзе // Мировые войны ХХ века. Кн. 2: Первая мировая война: документы и материалы. 2-е изд. / отв. ред. В.К. Шацилло. Москва: Наука, 2005. С. 8
4. Там же. С. 7.
5. Там же. С. 8.
6. Там же.
7. Там же. С. 7.
8. Уткин А. Первая мировая война. Москва: Алгоритм, 2001. С. 22.
9. Хейстингс М. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года. Москва: Альпина, 2017. С. 85.
10. MacMillan M. The War that Ended Peace: The Road to 1914. New York, 2013. P. 362.
11. Ibidem. P. 367.
12. Ibidem. P. 368.
13. Образование Тройственного союза в 1882 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2: Первая мировая война: документы и материалы. С. 9–10.
14. Там же. С. 10.
15. Там же. С. 9.
16. MacMillan M. The War that Ended Peace: The Road to 1914. New York, 2013. P. 363–365.
17. Такман Б. Августовские пушки. Москва: Молодая гвадия, 1972. С. 192.
18. Telegram from German Ambassador at Rome to the German Foreign Office in Berlin. 31 July 1914. https://www.firstworldwar.com/source/italianneutrality.htm
19. Декларация о выходе Италии из Тройственного союза от 4 мая 1915 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2: Первая мировая война: документы и материалы. С. 428–429.
20. Машевський О.П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. початок 1920-х рр. ). К.: Аквілон-Плюс, 2010. С. 481.
21. Там само. С. 489.
22. Там само. С. 505.
23. Там само. С. 507
24. Там само. С. 509
25. Там само. С. 510.
26. Конвенция 1901 г. между Россией и Англией по делам Персии, Афганистана и Тибета от 18/31 августа 1907 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2. С. 19–24.
27. Howard H. The Partition of Turkey. A Diplomatic History, 1913–1923. H. Howard. Norman: University of Oklahoma Press, 1931. Р. 72–74
28. Ibidem.
29. Howard H. The Partition of Turkey. Р. 84.
30. Мировые войны ХХ века. Кн. 2. С. 10–13.
31. Kennan G. The Fateful Alliance France, Russia, and the Coming of the First World War. NY: Pantheon Books, 1984. P. 32.
32. Ibidem. P. 97, 220.
33. Ibidem.
34. Русско-германский союзный договор от 11 (24) июля 1905 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2: Первая мировая война: документы и материалы. 2-е изд. / отв. ред. В.К. Шацилло. Москва: Наука, 2005. С. 18.
35. Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. NY: Vintage Books, 1989. P. 431.
36. Гирс – Моренгейму // Мировые войны ХХ века. Кн. 2. С. 11.
37. Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. P. 443.
38. Англо-французское соглашение, 8 апреля 1904 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2. С. 16–17.
39. Фей С. Происхождение мировой войны. Т. І. Москва: ГСЕИ, 1934. С. 141.
40. Такман Б. Августовские пушки. С. 78–79.
41. Там же. С. 82–83, 90–91.
42. Хвостов В.М. История дипломатии. Т. ІІ. Москва: ГИПЛ, 1963. С. 719.
43. Там же. С. 720.
44. Письма Хауза президенту. Лондон, 26 июня 1914 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2. С. 110.
45. Такман Б. Августовские пушки. С. 143, 150.
46. Там же.
47. Там же. С. 180–181.
48. Ponsonby A. Falsehood in War-Time: Propaganda Lies of the First World War. N.P.: Allen and Unwin, 1928. http://www.vlib.us/wwi/resources/archives/texts/t050824i/ponsonby.html
49. Английский посол в Петербурге Бьюкенен – министру иностранных дел Великобритании сэру Эдуарду Грею 25 июля 1914 г. // Мировые войны ХХ века: в 4-х кн. / Ин-т всеобщей истории РАН. Москва: Наука, 2005. Кн. 2: Первая мировая война: док. и материалы. 2-е изд. / отв. ред. В.К. Шацилло. 2005. С. 50.
50. Там же.
51. Такман Б. Зазнач. праця. С. 195.
52. Такман Б. Зазнач. праця. С. 197.
53. Соглашение России, Англии и Франции о незаключении сепаратного мира 23 августа (5 сентября) 1914 г. // Мировые войны ХХ века. Кн. 2 – С. 344.
54. Van Evera S. Causes of War: Power and the Roots of Conflict. Ithaca and London: Cornell Univ. Press, 1999. 268 p. Р. 219.
55. Хейстингс М. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года – Москва: Альпина, 2017. С. 83.
56. Там же. С. 84.
57. Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press, 2017. P. 86–87.