Реальне значення України в сучасному євроатлантчному просторі

  • Категорія запису:Випуск XXIII

Сергій Пирожков
академік, віцепрезидент НАН України, доктор економічних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол
ORCID: 0000-0002-7539-0248

Назіп Хамітов
член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ORCID: 0000-0001-8193-9383

DOI: 0.37837/2707-7683-2022-3

Анотація. У статті проаналізовано реальне значення України в сучасній євроатлантичній цивілізаційній спільноті. Порушено питання глобального критерію перемоги нашої країни у війні з неототалітарним «північним сусідом». Цей критерій є одночасно й глобальним смислом, і значенням перемоги України для світу, що впливає на рішення країн Заходу про економічну та військову допомогу. Констатовано, що основоположним критерієм тріумфу України є збереження й розвиток її цивілізаційної суб’єктності та перемога нового гуманізму над неототалітаризмом, який нині загрожує не лише Україні, а й усьому світові. Новий гуманізм, що протистоїть неототалітаризму, – це не лише співчуття до Іншого, а й консолідація та співтворчість із ним. Саме такий гуманізм ціннісно поєднує цивілізаційний простір Євроатлантики, до якого дедалі більше входить Україна.
Ключові слова: євроатлантичний простір, гуманізм, неототалітаризм, метаантропологія, консолідація, персоналізм, світоглядна толерантність, ідентичність, ментальність, києво-руська ідентичність, києво-руська ментальність, цивілізаційна суб’єктність України.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Пирожков С.І. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини /
С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов. К.: Наукова думка, 2020. 255 с.
2. Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 4-те вид., випр. і допов. К.: КНТ, 2022. 405 с.
3. Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь / редкол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Н.В. Хамітов та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2022. 552 с.
4. Грушевський М. Три Академії // Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань, І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2015. Т. 10. Кн. 1. С. 399–412.
5. Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь / редкол.: С.І. Пирожков, В.А. Смолій, Г.В. Боряк та ін.; Інститут історії України НАН України. К.: Ніка-Центр, 2020. 356 с.
6. Пирожков С.І. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 45–52.
7. Хамітов Н.В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти // Вісник НАН України. 2021. № 5. С. 81–94.
8. Хамітов Н.В. Академічна філософія як наука і мистецтво // Вісник НАН України. 2022. № 4. С. 59–73.
9. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / редкол.: С.І. Пирожков, І.О. Кресіна, А.І. Кудряченко та ін.; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. К.: НАН України, 2019. 328 с.
10. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / редкол.: С.І. Пирожков, Е.М. Лібанова, О.М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017. 336 с.
11. Хамітов Н.В. Війна в Україні і новий гуманізм: Давид проти Голіафа // Освіта і суспільство. 2022. № 4. С. 5.
12. Смолій В.А. Сучасна російсько-українська війна у світлі постколоніалізму / В.А. Смолій, О.В Ясь // Вісник НАН України. 2022. № 6. С. 3–16.
13. Пирожков С.І. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник НАН України. 2018. № 2. С. 71−82.
14. Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group. [in English].

4. НАТО та повномасштабне вторгнення рф до України
Олександр Потєхін
доктор історичних наук, професор Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1856-2672
DOI:
Анотація. У статті йдеться про взаємодію України та НАТО в контексті повномасштабного вторгнення рф до України. Зазначено, що зближення України з Альянсом вже триває, бо його диктує логіка війни. Акцентовано на посиленні двосторонніх контактів і створенні регіональних союзів з боку української дипломатії. Перспективним названо безпековий союз Великої Британії, Польщі й України за можливої участі країн Балтії.
Окреслено основні положення схваленої на Мадридському саміті НАТО Стратегічної концепції-2022 про країн-партнерів Альянсу. Перелічено кроки, до яких Північноатлантичний альянс має вдатися, щоб стати дієвим чинником міжнародної стабільності в Європі. Якщо не вжити цих заходів, НАТО як організація з подолання проблем міжнародної безпеки та стримування агресора зрівняється за ефективністю з ОБСЄ й ООН.
Ключові слова: російсько-українська війна, НАТО, безпека.
Завантажити статтю (укр.)
Джерела
1. Gruyter, C. (2022). ‘Putin’s War Is Europe’s 9/11: The continent has finally woken up to the necessity of hard power’. Foreign Policy, 28 February [online]. Available at: https://foreignpolicy.com/2022/02/28/putins-war-ukraineeurope-hard-power [in English].
2. Кулеба Д. Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?» // LB.ua. 4 липня 2022. URL: https://lb.ua/pravo/2022/07/04/522009_dmitro_kuleba_yakshcho_vsi_znali_shcho.html?fbclid=IwAR3Y3YxDQQwpVVhz238Lt1s-ZY6EqsrKAabg-Gb7JI5-ihzBWhn-MMALtvS8
3. Олаф Шольц: «Ми переживаємо переломний момент» (ukrainisch) / Deutscher Bundestag. URL: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw08-sondersitzung-ukrainisch-882526
4. Виступ Президента України на відкритті 26-го урядового круглого столу The Economist // Офіційне інтернет-представництво Президента України. 5 липня 2022. URL: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-vidkritti-26-go-uryadovogo-kru-76293?fbclid=IwAR1zNSOGs8dex93mtLkCjbLmm8z-ZjGkYKrqDSJV_CEh0OSjw4Nu5dddFPU
5. Erlanger, S. (2022). Russia-Ukraine War Briefing [online]. Available at: https://www.nytimes.com/news-event/ukraine-russia?campaign_id=249&emc=edit_ruwb_20220617&instance_id=64411&nl=russia-ukraine-war-briefing®i_id=73221504&segment_id=96123&te=1&user_id=6f8b999adc87162fe1e854eeadadf2f6 [in English].
6. Tannenwald, N. (2022). ‘Is Using Nuclear Weapons Still Taboo? The world is starting to forget the realities of nuclearweapons’. Foreign Policy, 1 July [online]. Available at: https://foreignpolicy.com/2022/07/01/nuclear-war-taboo-arms-control-russia-ukraine-deterrence [in English].
7. McCoy, A. (2022). ‘The Geopolitics of the New Cold War’. Countercurrents, 22 June [online]. Available at: https://countercurrents.org/2022/06/the-geopolitics-of-the-new-cold-war [in English].
8. Bacevich, A. (2022). ‘Ukraine: From Bad To Worse? America won’t heal its divisions by going to war in Ukraine’. The American Conservative, 5 May [online]. Available at: https://www.theamericanconservative.com/articles/adivided-america-should-avoid-war-in-ukraine [in English].
9. Astore, W., Davout, M. (2022). ‘How Are We to Understand the Russia-Ukraine War?’. Bracing Views, 4 June [online]. Available at: https://bracingviews.com/2022/06/04/how-are-we-to-understand-the-russia-ukraine-war [in English].
10. Chomsky, N., Barsamian, D. (2022). ‘Chomsky and Barsamian In Ukraine, Diplomacy Has Been Ruled Out’. Countercurrents, 17 June [online]. Available at: https://countercurrents.org/2022/06/chomsky-and-barsamian-inukraine-diplomacy-has-been-ruled-out [in English].
11. Walt, S. (2022). ‘Biden Should Take Putins Nuclear Threats Seriously’. Foreign Policy, 5 May [online]. Available at: https://foreignpolicy.com/2022/05/05/why-washington-should-take-russian-nuclear-threats-seriously [in English].
12. Pyne, D. (2022). ‘A Proposed Peace Plan to End the Russo-Ukrainian War’. The National Interest, 18 June [online]. Available at: https://nationalinterest.org/feature/proposed-peace-plan-end-russo-ukrainian-war-203009 [in English].
13. NATO (2022). Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Kultaranta talks in Finland, 12 June [online]. Available at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_196300.htm?selectedLocale=en&fbclid=IwAR1UIRKPBDRbVOc9n2VgxYmIcBCpayKcEU6uigRiKYaREWJj1-O334GE72k [in English].
14. Джоане М. Я чую в Україні критику на адресу Альянсу, і вона необґрунтована // Європейська правда. 27 червня 2022. URL: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/06/27/7142074
15. Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Kultaranta talks in Finland.
16. Reznikov, O. (2022). ‘The future of global security will be decided in Ukraine’. Atlantic Council, 14 June [online]. Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-future-of-global-security-will-be-decided-inukraine [in English].
17. NATO (2022). NATO Strategic Concept [online]. Available at: https://www.nato.int/strategic-concept [in English].
18. Кравченко В. Чому НАТО не дає Україні зброю: підсумки Мадридського саміту // Дзеркало тижня. 30 червня 2022. URL: https://zn.ua/ukr/international/chomu-nato-ne-daje-ukrajini-zbroju-.html