Реальна незалежність України: баланс цивілізаційної суб’єктності та національної безпеки

  • Категорія запису:Випуск XXII

Сергій Пирожков
доктор економічних наук, академік НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол, віцепрезидент НАН України
ORCID: 0000-0002-7539-0248

Назіп Хамітов
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ORCID: 0000-0001-8193-9383

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-34

Анотація. У статті розглянуто сутність понять «незалежність» і «суб’єктність» України, їх конкретні прояви та суттєві відмінності між ними; основні характеристики цивілізаційної суб’єктності країни, які є архетиповими й ситуативними. Наголошено на тому, що продуктивна цивілізаційна суб’єктність України в сучасному світі має бути гуманістичною та інноваційною. Проаналізовано питання справжньої незалежності країни, народу й влади.
Виокремлено три найважливіші «хвилі» цивілізаційної суб’єктності в історії України: Русі, Козацької держави, Визвольні змагання 1917–1921 рр. На думку авторів, розвиток суб’єктності сучасної України, яку народ висловив на референдумі 1991 року, мав тривалу передісторію та глибокі корені, що сягають часів Русі.
Ключові слова: Україна, незалежність, цивілізаційна суб’єктність, національна безпека, інноваційність, гуманістичність.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Ворона В. Соціологічні нариси політеконома. К.: Інститут соціології НАН України, 2020. 400 с.
2. Грушевський М. Три академії // Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань, І. Гирич та ін. Львів: Світ, 2015. Т. 10. Кн. 1. С. 399–412.
3. Касьянов Г. Past Continuous: Історична політика 1980-х – 2000-х: Україна та сусіди. К.: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. 420 с.
4. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К.: Педагогічна думка, 2009. 520 с.
5. Крилова С.А. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу: монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНТ, 2019. 563 с.
6. Пирожков С.І. Національні інтереси України: концепція безпеки і сучасні реалії геополітичної ситуації в Європі // Віче. 1992. № 11 (8). С. 11–23.
7. Пирожков С.І. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов. К.: Наукова думка, 2020. 255 с.
8. Пирожков С.І. Україна: від штучної та реальної конфронтації до консолідації / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Дзеркало тижня. № 28 (324). С. 4.
9. Пирожков С.І. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник НАН України. 2018. № 2. С. 71–82.
10. Пирожков С.І. Чи є Україна цивілізаційним суб’єктом історії та сучасності? / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 3–15.
11. Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 3-тє вид., випр. і допов. К.: КНТ, 2019. 394 с.
12. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь / редкол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2016. 284 с.
13. Khamitov, N., Dandekar, D. (2019). Gender strategies and political leadership. Anthropological Measurements of Philosophical Research, Issue 15. p. 40–48 [in English].