Публічний вимір міграційної політики в умовах мондіалізації: парадигми української та європейської дипломатичних і діаспорних практик XXI століття

  • Категорія запису:Випуск XXII

Вячеслав Ціватий
кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, Київський національний університетімені Тараса Шевченка;
ORCID: 0000-0003-1505-7483

Марина Марцинюк
кандидатка історичних наук, доцентка Національний інститут стратегічних досліджень
ORCID: 0000-0002-4406-9056

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-37

Анотація. У статті йдеться про особливості міграційної політики України та історію її формування, яке розпочалося вже за відновленої незалежності. Проаналізовано причини та наслідки української трудової міграції до Європи в умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття. Розглянуто мережеві програми соціальної допомоги, які Міністерство закордонних справ України запровадило для українських громадян, що «застрягли» за кордоном під час поширення COVID-19. Висвітлено доступні та перспективні важелі впливу на управління міграційними процесами в умовах пандемії. Системно проаналізовано комунікацію МЗС України з українськими громадянами та українськими мігрантами за кордоном, описано переваги використання соціальних мереж у цьому процесі. Обґрунтовано необхідність поширювати «позитивну вірусність» України для запобігання негативним тенденціям інтелектуальної міграції.
Методологічною основою дослідження є системний підхід, принципи логічності та багатофакторності, а також сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Для виконання поставлених завдань було використано такі методи: порівняльний, системний, проблемно-хронологічний, описово-оповідальний, структурно-функціональний аналіз, критика джерел. Поєднання цих наукових методів дало змогу всебічно й комплексно дослідити роботу програм, які запровадило Міністерство закордонних справ України під час поширення COVІD-19; відобразити їх взаємодію в роботі з українськими громадянами та мігрантами за кордоном як частини комплексного процесу інституційного управління міграційними процесами; показати значення окремої інституції в системі державних структур, що опікуються мігрантами.
Ключові слова: міграційні процеси, міграційна політика, діаспора, зовнішня політика, дипломатія, інституціоналізація, мондіалізація, МЗС України, пандемія COVID-19.

Завантажити статтю (англ.)

Джерела
1. Myronchuk, O. (2011). ‘Vidplyv intelektu’ yak faktor konkurentospromozhnosti v hlobalizovanomu sviti [‘Brain drain’ as a competitiveness factor in the globalised world]. Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky: Zb. nauk. pr., no. 2(67), pp. 178–185. [in Ukrainian].
2. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2021). Group ‘Protection of Ukrainians in the Republic of Turkey’ [online]. Available at: https://www.facebook.com/groups/614470802730164/ (Accessed 13 April 2021). [in Ukrainian].
3. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2021). Telegram channel ‘Coronavirus – info’ [online]. Available at: https://t.me/Ukraine_MFA (Accessed 9 April 2021). [in Ukrainian].
4. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2021). Voluntary registration of Ukrainian citizens when traveling abroad – ‘FRIEND’ [online]. Available at: https://friend.mfa.gov.ua/#/ (Accessed 6 April 2021). [in Ukrainian].
5. Malynovska, O. (2018). Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii: monohrafiia [Migration Policies: Global Context and Ukrainian Realities: A Monograph]. Kyiv: National Institute for Strategic Studies. [in Ukrainian].
6. McGlinchey, S. (ed.). (2017). International Relations. Bristol: E-International Relations Publishing, pp. 26–36. [in English].
7. Tsivatyi, V. (2020). Typolohiia tretoi khvyli ukrainskoi mihratsii ta istorychni paraleli mihratsiinoho sohodennia [Typology of the third wave of Ukrainian emigration and historical parallels of modern migration]. Narodna tvorchist ta etnolohiia, no. 1(383), pp. 66–75. [in Ukrainian].
8. Martsyniuk, M. (2020). Upravlinnia mihratsiinymy protsesamy v umovakh pandemii COVID-19: instrumenty, zaprovadzheni MZS Ukrainy [Managing migration processes during COVID-19 pandemic: tools used by the MFA of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk NTUU ‘KPI’, no. 17, pp. 154–163. [in Ukrainian].
9. Tsivatyi, V. (2019). ‘Mihratsiina polityka Ukrainy ta intelektualna mihratsiia v politsentrychnomu sviti XXI stolittia: instytutsionalnyi i stratehichnyi dyskursy’ [Ukraine migration policy and intellectual migration in the polycentric world of the 21st century: institutional and strategic discourses], in Malynovska, O. (ed.). Problemy realizatsii Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy: zb. nauk. statei [Problems in the implementation of Ukraine’s National Migration Strategy: A Collection of Scientific Articles]. Kyiv: National Institute for Strategic Studies, pp. 26–31. [in Ukrainian].