Проблеми політичної трансформації ФРН на сучасному етапі

  • Категорія запису:Випуск XXI

Андрій Кудряченко
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор

Вікторія Солошенко
кандидатка історичних наук, доцентка, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
ORCID 0000-0002-7096-9859

DOI 10.37837/2707-7683-2020-35

Анотація. У статті йдеться про сформовану на засадах Основного закону ФРН пар¬тійно-політичну систему, яка є однією з головних опор демократії німецької держави. Партійно-політична система західнонімецького зразка, яка опирається на солідний правовий ґрунт, традиційну політичну культуру, переконливо довела свій демокра¬тизм і життєздатність протягом кількох десятиліть повоєнного періоду. Ефективність цієї системи забезпечено завдяки двом великим партіям християнських демократів і соціал-демократів. Привабливість їхніх програмних засад, широка політична робо¬та, державницькі підходи вможливили свого часу витіснення інших, маловпливових, партій. Дієвість і життєздатність партійно-політичної системи ФРН доводить і перебіг процесу відновлення державної єдності Німеччини. Однак в нинішніх умовах все гостріше постають проблеми адаптації політичної сфери до сучасних викликів.
Ключові слова: партійно-політична система, ФРН, державний устрій, Німеччина, християнські демократи, соціал-демократи.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Кудряченко А.І. Федеративна Республіка Німеччина: засади демократичного сходження. К.: Фенікс. 2020. 656 с.
2. Солошенко В.В. «Сприяюча держава» та громадянське суспільство як основні складові діючої демократії в Німеччині. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фоліант, 2012. С. 220; Солошенко В.В. Становлення та розвиток громадянського суспільства у Федеративній Республіці Німеччина // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.) у 5 частинах. Дніпро: Інновація, 2012. Ч. 4. С. 70-73.
3. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. Основные черты политической системы / пер. с нем. Г.Я. Рудого; под общ. ред. и с предисловием Я.С. Драбкина. Москва: Памятники исторической мысли, 1996. 320 с.
4. Wahlergebnisse nach Parteien (2017). P. 2. [online]. Available at: https://www.bundestag.de/blob/196092/fd299664381e135c65b5ed31e8228a5d/kapitel_01_07_wahlergebnisse_nach_parteien-data.pdf [in German]
5. Bundeszentrale für politische Bildung (2010). Zusammengewachsen 20 Jahre Deutsche Einheit, p. 4 [in German]
6. Фок Й. Як відбувається голосування? [Електронний ресурс] // Deutsche Welle. 2 жовтня 2020. Режим доступу: https://p.dw.com/p/JTR9
7. Wahlergebnisse nach Parteien. Freie Demokratische Partei (2017). P. 5. [online]. Available at: https://www.bundestag.de/blob/196092/fd299664381e135c65b5ed31e8228a5d/kapitel_01_07_wahlergebnisse_nach_partei¬en-data.pdf [in German]
8. Kleinert, H. (2007). Abstieg der Parteiendemokratie. Aus Politik und Zeitgeschichte, Issue 35–36, p. 7 [in German]
9. Endlich am Ziel – und weiter unterwegs [online]. Available at: https://www.gruene-bw.de/wahlen/landtagswahl/winfried-kretschmann/ [in German]
10. Солошенко В.В. Мультикультуралізм в Німеччині – сучасний стан проблеми // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, 2013. С. 205–214; Deutscher Bundestag (2017). Bundestagswahlergebnisse seit 1949 – Zweitstimmen [online]. Available at: https://www.bundestag.de/parlament/wahlen/ergebnisse_seit1949-244692 [in German]
11. Wahlergebnisse nach Parteien. Die Linkspartei (2017). P. 6. [online]. Available at: https://www.bundestag.de/blob/196092/fd299664381e135c65b5ed31e8228a5d/kapitel_01_07_wahlergebnisse_nach_parteien-data.pdf [in German]
12. Deutsche Welle 11.07.2017 https://www.dw.com/du/%DU%BD%D0%B5%
13. Підсумки земельних виборів у східних землях у період 1990–2020 рр.
14. Die Republikaner. Parteiprogramm (1993). Bonn. [in German]
15. Institut für Demoskopie Allensbach (2020). Zweitstimmen-Wahlabsicht [online]. Available at: https://www.ifd-al¬lensbach.de/studien-und-berichte/sonntagsfrage/gesamt.html [in German]
16. Tempel, K. (1990). Die Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Grundlagen. Funktionen. Geschichte. Pro¬grammatik. Organization. Überarbeitete und veränderte Neuauflage 1990. Berlin. [in German]
17. Кудряченко А.І. Партійно-політична система сучасної Німеччини // Трибуна. 2002. № 1/2.
18. Выборы в Тюрингии: «Альтернатива для Германии» вдвое увеличила результат [Электронный ресурс] // EADaily. 28 октября 2015. Режим доступу: https://eadaily.com/ru/news/2019/10/28/vybory-v-tyuringii-alternati¬va-dlya-germanii-vdvoe-uvelichila-rezultat
19. Кудряченко А.І., Солошенко В.В. Німеччина. С. 323–360; Країни світу і Україна: енциклопедія: в 5 т. / редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс. Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. 2017. 564 с.