Незалежність України в долях закордонного українства

  • Категорія запису:Випуск XXII

Станіслав Лазебник
Надзвичайний і Повноважний Посланник, член Національної спілки журналістів України

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-9

Анотація. У статті йдеться про багатолітню боротьбу українських іммігрантів на Заході за відновлення самостійної України, радісне сприйняття в діаспорі ухвалення Акта проголошення незалежності України, виникнення українських громадських організацій на пострадянському просторі.
Описано також рясне розростання закордонної гілки українського етносу в усьому світі, побіжно проаналізовано сучасне буття діаспори та державна політика України щодо неї.
Ключові слова: незалежність України, українська діаспора, закордонні українці.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Коцюбинський М. Хо (Ранок у лісі) // Українська література: електронна бібліотека. URL: https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kotsyubinskij-mikhajlo/306-mikhajlo-kotsyubinskij-kho-ranok-u-lisi?showall=1
2. Українська політична еміграція 1919–1945. Документи і матеріали. К.: Парламентське видавництво, 2008. С. 5.
3. Лазебник С. Закордонне українство: витоки та сьогодення. К., 2007. С. 59–60.
4. Плав’юк М. Роль Державного Центру УНР в екзилі у відродженні Української державності // У майбутнє – в ім’я України: матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців. К., 2001. С. 307.
5. Недужко Ю. Державний Центр УНР в екзилі в контексті міжнародних відносин кінця 40-х – початку 60-х років ХХ століття // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: збірник доповідей на Першій міжнародній конференції. Львів, 2006. С. 61.
6. Прокоп М. Напередодні незалежної України. Нью-Йорк, 1993. С. 8, 59.
7. Недужко Ю. Українська діаспора США в боротьбі за демократію та державну незалежність України (середина 40-х – кінець 60-х рр. ХХ ст.) // Україна в нас єдина: матеріали засідань наукових секцій ІV Всесвітнього форуму українців. К., 2007. С. 214.
8. Сергійчук В. Неусвідомлення України. Львів: Свічадо, 2002. С. 694.
9. Прокоп М. Зазначена праця. С. 406, 407, 410, 411.
10. Драч І. Від Форуму до Форуму. К., 2006. С. 29.
11. Лазебник С. Роман з діаспорою. К.: Істина, 2012. С. 75, 76.
12. Сергійчук В. Зазначена праця. С. 700.
13. Лазебник С. Роман з діаспорою. С. 76.
14. Олеськів В. Становище організованого націоналістичного руху в західному світі. Проблеми і завдання // Матеріяли першого збору Конгресу українських націоналістів. К., 1995. С. 40.
15. Лазебник С. Закордонне українство: витоки та сьогодення. С. 89.
16. Лазебник С. Роман з діаспорою. С. 116–117.
17. Кучма Л. Українська держава – це наша велика єднальна сила // У майбутнє – в ім’я України: матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців. К., 2001. С. 24.
18. Лазебник С. Роман з діаспорою. С. 152.
19. Рахманний Р. Роздуми про Україну. К.: Просвіта, 1997. С. 370, 363.
20. Коновець О. Українська еміграція в США: історія і сучасні реалії // У майбутнє – в ім’я України: матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців. С. 164.
21. Лазебник С. Люди українського закордоння. К.: Істина, 2016. С. 19–26.
22. Лазебник С. Закордонне українство: витоки та сьогодення. С. 89–90.
23. Там само. С.100.
24. Лозинський А. Україна й діаспора – взаємна допомога і захист // У майбутнє – в ім’я України: матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців. С. 35.
25. Удовенко Г. В ім’я України: збудуємо українську державу в Україні // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: збірник доповідей на Першій міжнародній конференції. С. 17.
26. Дмитро Кулеба та Павло Ґрод обговорили оновлення державної політики України щодо закордонного українства // Міністерство закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ta-pavlo-grod-obgovorili-onovlennya-derzhavnoyi-politiki-ukrayini-shchodo-zakordonnogo-ukrayinstva
27. Стахів Є. Останній молодогвардієць. К., 2004. С. 488.