Міжнародна ситуація в Європі та зовнішня політика СРСР до й після початку Другої світової війни

  • Категорія запису:Випуск XXI

Павло Кірпенко
кандидат історичних наук

DOI 10.37837/2707-7683-2020-6

Анотація. Статтю присвячено міжнародній ситуації в Європі та зовнішній політиці СРСР до й після початку Другої світової війни. Автор статті стверджує, що спершу сталінське керівництво СРСР позитивно сприйняло фашистський режим у Німеччині. Гітлер теж заявляв, що німецький уряд готовий розвивати з Радянським Союзом дружні відносини. Однак така міждержавна симпатія була дуже крихкою та недовготривалою. Гітлер узяв на себе роль борця з комунізмом, прагнучи прихильності провідних держав Європи.
Російські науковці та державні діячі й досі уникають правди про зовнішньополітичну діяльність радянського керівництва в 1939–1940 роках. У цьому контексті професор Київського педагогічного інституту Анатолій Трубайчук, український історик і фахівець із міжнародних відносин, був першим у Радянському Союзі, хто, опираючись на глибокі наукові дослідження, почав у своїх працях і лекціях говорити правду про сутність радянської зовнішньої політики до й після початку Другої світової війни.
Автор наголошує, що слід продовжувати пошуки повної правди. Для цього треба відкрити всі архіви Росії та дати доступ до документів часів Другої світової війни.
Ключові слова: Друга світова війна, зовнішня політика, Радянський Союз, Сталін, Німеччина.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. История внешней политики СССР 1917–1980 в двух томах. Москва, 1980. Т. 1. С. 386.
2. Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 1. Москва, 1991. С. 48.
3. Там же. С. 41.
4. Гренвилл Дж. История ХХ века: Люди, события, факты. Москва: Акваріум, 1999. С. 203–205.
5. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. К.: Основи, 1995. С. 137.
6. Dmytryshyn, B. (1971). ‘USSR. A Concise History’. New York. p. 201. [in English]
7. Дюрозель Ж.-Б. Зазнач. праця. С. 150.
8. Там само. С. 9.
9. Там само. С. 153.
10. Там само. С. 157.
11. Черчилль У. Указ. работа. С. 90.
12. Гренвилл Дж. Указ. работа. С. 223.
13. Черчилль У. Указ. работа. С. 91–92.
14. Дюрозель Ж.-Б. Зазнач. праця. С. 15.
15. Киссинджер Г. Дипломатия. М.: АСТ, 1997. С. 271.
16. Черчилль У. Указ. работа. С. 102.
17. Системная история международных отношений. Т. 1. Москва: Культурная революция, 2009. С. 271.
18. Гренвилл Дж. Указ. работа. С. 234.
19. Там же.
20. Черчилль У. Указ. работа. С. 100–101.
21. Там же. С. 110.
22. Дюрозель Ж.-Б. Зазнач. праця. С. 184.
23. История дипломатии. Т. 3. Москва, 1965. С. 719.
24. Черчилль У. Указ. работа. С. 127.
25. Там же.
26. Киссиннджер Г. Указ. работа. С. 278–279.
27. Дюрозель Ж.-Б. Зазнач. праця. С. 190–191.
28. Гренвилл Дж. Указ. робота. С. 241
29. Черчилль У. Указ. работа. С. 151.
30. Системная история… С. 296.
31. Дюрозель Ж.-Б. Зазнач. праця. С. 206.
32. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. Київ, 1993. С. 146.
33. Там само. С. 136.
34. Черчилль У. Указ. работа. С. 166.
35. Трубайчук А. Зазнач. праця. С. 156.
36. Там само.
37. Черчилль У. Указ. работа. С. 177.
38. Appendix A. Document 1. ‘Speech by I.V. Stalin’, in Crozier, B. (2000). The Rise and Fall of the Soviet Empire. Roseville, pp. 519–521.
39. Трубайчук А. Зазнач. праця. С. 188–189.
40. Там само. С. 199.
41. Appendix 28. ‘Treaty of Non – Aggression between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics’, in Dmytryshyn B. (1971). USSR. A Concise History. New York, pp. 441–448.
42. [Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М. Молотова о внешней политике Правительства. 31 октября 1939 года] // Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР (31 октября – 2 ноября 1939 г.): стенографический отчет. Москва: Изд. Верховного Совета СССР, 1939. С. 7–24.
43. Там же. С. 8.
44. Там же. С. 13,
45. Там же. С. 11.
46. Трубайчук А. Зазнач. праця. С. 253.
47. Там само. С. 240.
48. [Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров СССР…]. С. 9.
49. Там же. С. 9–10.
50. Трубайчук А. Зазнач. праця. С. 251.
51. Appendix A. Document 5. ‘Draft of Instructions to Soviet Ambassadors in London’, in Crozier, B. (2000). The Rise and Fall of the Soviet Empire. Roseville, pp. 528–530.
52. Crozier, B. (2000). The Rise and Fall of the Soviet Empire. Roseville, p. 67.
53. Дюрозель Ж.-Б. Зазнач. праця. С. 224.
54. Crosier B., op. cit., p. 64.
55. Кирпенко П. Украинский политикум, НАТО и Россия / П. Кирпенко, Н. Сербина. К.: АртЭк, 2006. С. 9.