Інтелектуальна еліта української нації: до 100-річчя заснування Національної академії наук України

  • Категорія запису:Випуск XIX

Сергій Пирожков
Академік НАН України
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7539-0248

DOI https://doi.org/10.37837/2707-7683-2018-52

Анотація. У статті проаналізовано історію створення Української академії наук у м. Києві. Вивчено юридичні процедури заснування Академії та наголошено, що взаєморозуміння наукової спільноти й влади дає змогу в стислі терміни розв’язати фундаментальну загальнонаціональну проблему. Наголошено, що вирішальна роль у підготовці Закону про заснування Української академії наук належить М. П. Василенку й В. І. Вернадському – однодумцям, видатним ученим і організаторам науки, особистостям із класичними поглядами на науку як благодатну силу. Досліджено основні завдання, що їх було поставлено перед Українською академією наук, зокрема наукове забезпечення розвитку українського суспільства, також підвищення ролі наук у суспільному житті. Обґрунтовано, що головним завданням Української академії наук завжди був і залишається всебічний розвиток фундаментальних досліджень. Усі вчені, що були причетні до її розбудови, самовіддано працювали над втіленням у життя її концепції і були повністю віддані академічній справі. У статті автор виокремлює п’ять періодів у роботі Української академії наук, які помітно між собою різняться: становлення, перебудова під час Другої світової війни, повоєнне відновлення, розвиток і піднесення на хвилі науково-технічного прогресу, а також п’ятий період – сучасний, із 1991 року.
Підсумовуючи, автор підкреслює, що створення Української академії наук спланували як великомасштабний загальнонауковий і суспільно значущий проект, реалізування якого створило потужний національний інтелектуальний центр, що постійно збільшував свій внесок у розвиток країни, нації, особистості. Відповідно до фундаментальних принципів і стратегічних цілей, протягом ста років її діяльність розбудовували і за сприятливих, і за несприятливих часів, і в умовах суспільної стабільності, і в умовах безперервних суспільних змін.
Ключові слова: Українська академія наук, заснування, влада, видатні вчені, визначна роль.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Dubrovina, L., Zahorodniy, A. (2011). Volodymyr Ivanovych Vernadskyi i Ukraina: u 2 kn. Kn. 1: ‘Naukovo-orhanizatsiina diialnist (1918–1921)’. [in Ukrainian]
2. Sokhan, P. (ed.). (1993). Istoriia akademii nauk Ukrainy. 1918–1923. Dokumenty i materialy. (1993). Kyiv: Nauk. dumka. [in Ukrainian]
3. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. 1918–2013. Khronolohiia. [in Ukrainian]
4. Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1938–1941. (2003). Kyiv. [in Ukrainian]
5. Palladin, O. (1944). Robota Akademii nauk URSR v 1943 r. i plan naukovo-doslidnykh robit Akademii na 1944 r. Visti AN URSR, no. 3, p. 10. [in Ukrainian]
6. Paton, B. (ed.). (2008). Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. 1918-2008: do 90-richchia vid dnia zasnuvannia. Kyiv: Vyd-vo KMM, pp. 103-194. [in Ukrainian]
7. Onyshchenko, O. (2004). 85 rokiv Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: istoriia formuvannia vitchyznianoho kompleksu fundamentalnoi nauky. Visnyk NAN Ukrainy, no. 1, pp. 15-22. [in Ukrainian]