Греко-турецькі відносини: сучасний стан і можливості зниження конфронтаційного потенціалу

  • Категорія запису:Випуск XXII

Олександр Деменко
кандидат політичних наук, доцент
Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-32

Анотація. У статті проаналізовано відносини між Грецією і Туреччиною, періодичне загострення яких є однією з актуальних проблем сучасних міжнародних відносин. Резюмовано хронологію наростання напруги між цими державами; названо головні конфліктогенні чинники; наведено заходи та обставини, які потенційно допоможуть знизити конфліктний потенціал; з’ясовано перспективи розвитку та нормалізування відносин; вказано на роль у цьому процесі інших країн і впливових наддержавних утворень, як-от НАТО та Європейський Союз.
Ключові слова: греко-турецькі відносини, конфліктність, кіпрська проблема, «егейська криза», Східне Середземномор’я.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Срібняк І.В. Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні відносини в історичній ретроспективі // Українська орієнталістика. 2006. Вип. 1. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6365/Sribnyak_Mizh_sxodom_i_zaxodom.pdf?sequence=3&isAllowed=y
2. Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. Конец XVIII в. – 90-е гг. XX в. Курс лекций. Москва: ИВИ РАН, 1998. 331 с.
3. Волошин Ю. Міжнародно-правові засоби розв’язання греко-турецького конфлікту в контексті процесів європейської міждержавної інтеграції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К., 2008. Вип. 37. С. 253–263.
4. Квашнин Ю. Греция и Турция: старые травмы дают о себе знать // Российский совет по международным делам: сайт. 25 апреля 2018. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/gretsiya-i-turtsiya-starye-travmy-dayut-o-sebe-znat/#detail
5. Улунян Ар. А. Греция и Турция между Западом и Востоком (1950-е годы) // Холодная война. 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива: сборник статей / Ин-т всеобщей истории Рос. акад. наук; отв. ред. Н.И. Егорова, А.О. Чубарьян. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 406–430.
6. Логвинов О.А. К истории турецко-греческих противоречий // Культура народов Причерноморья. 2001. № 22. С. 102–107. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/81007/22-Logvinov.pdf?sequence=1
7. Логвинов О.А. Военные аспекты турецко-греческих отношений во второй половине XX столетия: дис. … канд. ист. наук. 07.00.03. Москва, 2004. 236 c.
8. Атрашкевич А.Н. Турция и Греция: политические и экономические отношения в конфликтных условиях (1999–2017 гг.) // Вестник Российского университета дружбы народов. 2019. Т. 19. № 4. С. 675–689.
9. Лубоцкая А.С. Особенности греко-турецких отношений на современном этапе // Проблемы национальной стратеги. 2015. № 1 (28). С. 24–39.
10. Греки палять турецькі прапори через Софію, а Туреччина радить забути «візантійську мрію» // BBC News Україна. 25 липня 2020. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53539660