Фальшування творів мистецтва: міжнародний контекст

  • Категорія запису:Випуск XXII

Вікторія Солошенко
кандидатка історичних наук, доцентка, заступниця директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»
ORCID: 0000-0002-7096-9859

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-45

Анотація. У статті проаналізовано проблему фальшування творів мистецтва, її локальний і глобальний виміри. Показано витоки цього явища, аргументовано, що твори мистецтва завжди викликали інтерес у колекціонерів, шанувальників і тих, хто спеціалізується на виготовленні підробок. З’ясовано, що колекціонування поширене ще з давніх часів і певною мірою сприяло розвитку фальсифікування творів мистецтва.
Акцентовано увагу на способах виготовлення фальшивих творів та шляхах викривання підроблювачів.
Доведено, що це проблема світового масштабу, яка досі набирає обертів. Розкрито заходи, яких уживає міжнародна спільнота задля пошуків оригіналів, виявлення вже виготовлених підробок та запобігання створенню нових.
Ключові слова: твори мистецтва, підроблювачі, підробки, артринок, аукціонні будинки, галереї, музеї, викрадення, пошуки, Інтерпол.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Hoffmann, M., Kuhn, N. (2016). Hitlers Kunsthändler: Hildebrand Gurlitt 1895-1956 [Hitler’s art dealer: Hildebrand Gurlitt 1895-1956]. Munich: C.H. Beck Verlag. [in German].
2. Hopp, M. (2019). Wir sind mehr als Kunstdetektive! Ein Appell zur Stärkung der Provenienzforschung [We are more than art detectives! An appeal to strengthen provenance research]. Das Magazin von Kultur Management Network, no. 140, pp. 13–20. [in German].
3. Müller-Mehlis, R. (2013). Tatort Kunstmarkt: Fälscher, Täuscher und Betrüger [Tatort Art Market: Forgers, Deceivers and Fraudsters]. Vienna: Universitas Verlag bei Amalthea Signum Verlag GmbH. [in German].
4. Hebborn, E. (1998). The Art Forger’s Handbook. London: Overlook Books. [in English].
5. Partsch, S. (2010). Tatort Kunst. Über Fälschungen, Betrüger und Betrogene [Tatort Kunst: About Counterfeiters, Fraudsters and Dupes]. Munich: Verlag C.H. BECK oHG. [in German].
6. Herchenröder, C. (1978). Die Kunstmärkte [The Art Markets]. Düsseldorf-Wien: Econ-Verlag. [in German]. 7. Watson, P. (1992). From Manet to Manhattan: The Rise of the Modern Art Market. London: Hutchinson. [in English].
8. Koldehoff, S. (2009). Die Bilder sind unter uns. Das Geschäft mit der NS-Raubkunst [The pictures are among us. The Nazi-looted art business]. Frankfurt am Main: Eichborn. [in German].
9. Герасименко О. Дослідження сутності активів спадщини як категорії термінологічного апарату бухгалтерського обліку // Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 6 (4). С. 4–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatry_2016_6(4)_2; Коваленко О. Облік та контроль культурних цінностей в Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2015. 302 c. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.06/2015/Kovalenko_O_dis.pdf
10. Hebborn, E. (2003). Kunstfälschers Handbuch [The Art Forger’s Handbook]. Köln: DuMont Literatur und Kunst Verlag. [in German].
11. Partsch, op. cit.
12. Müller-Mehlis, op. cit.
13. Stadlbauer, L. (2013). Die Kunstauktion Österreich-Frankreich [The Austria-France art auction]. D. iur. Dissertation.Vienna: University of Vienna. [in German].
14. Крупнейшие аукционы Европы: где и когда? // SelfMade Trip. 30 жовтня 2016. URL: https://selfmadetrip.com/krupneyshie-auktsionyi-evropi-gde-i-kogda/
15. Солошенко В.В. Аукціонна торгівля творами мистецтва з обтяжливим минулим 1945–2020 рр.: недосліджені аспекти // Сторінки історії. 2020. № 50. С. 268–285.
16. Дерій В. Класифікація культурно-історичних цінностей та їх облік і аналіз на ринку антикваріату / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін // Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль, 2017. Т. 27. № 3. C. 21.
17. Гурьянова Е.М. Гениальная подделка шедевра в искусстве / Е.М. Гурьянова, Н.Г. Рощина // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2014. № 3 (15). С. 67.
18. Partsch, op. cit.
19. Hebborn, Kunstfälschers Handbuch.
20. Partsch, op. cit.
21. Романчук О.С. Аналіз методики дослідження творів мистецтва // Волинська ікона. Луцьк: Надстир’я. 2003.
С. 149–160.