Дослідження Республіки Китай як політико-територіального утворення в системі міжнародних відносин

  • Категорія запису:Випуск XXII

Євген Братута
студент факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка

Олексій Братута
кандидат економічних наук, доцент

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-36

Анотація. У статті висвітлено обставини виникнення, особливості та перспективи існування Республіки Китай як невизнаної держави. Зокрема, уточнено зміст поняття «невизнана держава», що слід трактувати як вид тимчасового політико-територіального утворення у формі держави, котре не має формальних ознак члена світового співтовариства. Ідентифіковано явище «Республіка Китай» через конкретне одиничне поняття «невизнана держава». Концептуально окреслено допустимість лише одного реалістичного сценарію перспективи існування цієї держави, результатом якого в довгостроковому періоді є політико-правове об’єднання Республіки Китай із Китайською Народною Республікою в єдину державу в складі однієї країни. Запропоновано на рівні політичного керівництва нашої держави розробити й затвердити зовнішньополітичну стратегію започаткування й налагодження відносин між Україною та Республікою Китай у господарській і гуманітарній царинах, застосувавши міжнародний досвід створення економіко-культурних офісів у державах-партнерах.
Ключові слова: система міжнародних відносин, політико-територіальне утворення, держава, невизнана держава, Республіка Китай.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Криштоп С.В. Особливості правового статусу невизнаних держав // Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 893–896.
2. Далявська Т.П. Нові державні утворення: науковий дискурс щодо категоріально-понятійного апарату // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 15. С. 377–382.
3. Теленко О.М. Невизнані держави сучасного світу: сутність поняття та проблема визнання. Збірник наукових праць. К.: Гілея, 2016. Вип. 105 (2). С. 314–317.
4. Пікуля Т.О. Правовий статус невизнаних політико-територіальних утворень // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22 січня 2019). Переяслав-Хмельницький, 2019. № 48. С. 54–56.
5. Говорова Я. Невизнані держави: сутність поняття та проблеми міжнародно-правового визнання // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 238–240.
6. Бартко У. Тайванська проблема у міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету. 2011. Вип. 28. С. 77–84.
7. История Востока: в 6 т. / гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения РАН. Москва: Восточная литература, 2004. Т. 4. Книга 1. 608 с.: карты.
8. История Востока: в 6 т. / гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения РАН. Москва: Восточная литература, 2006. Т. 5. 717 с.: карты.
9. История Востока. в 6 т. / гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения РАН. 1945–2000 гг. Москва: Восточная литература, 2008. Т. 6. 1095 с.: карты.
10. Знакомьтесь: Тайвань 2020–2021 / Министерство иностранных дел Китайской Республики (Тайвань). 2020. URL: https://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF-8/MOFA/glance2020-2021/2020-2021%20Taiwan%20at%20a%20Glance%20(Russian).pdf
11. Office of The Historian (n.d.). The Chinese Revolution of 1949 [online]. Available at: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/chinese-rev 11 [in English]; Office of The Historian (n.d.). The Taiwan Straits Crises: 1954–55 and 1958 [online]. Available at: https://history.state.gov/milestones/1953-1960/taiwan-strait-crises [in English].
12. Tsai, Pan-Long (1999). Explaining Taiwan’s Economic Miracle: Are the Revisionists Right? Agenda, vol. 6, no. 1, pp. 69–82 [online]. Available at: http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p94971/pdf/article07.pdf [in English].
13. Office of The Historian (n.d.). Rapprochement with China, 1972 [online]. Available at: https://history.state.gov/milestones/1969-1976/rapprochement-china [in English].
14. IMD World Competitiveness Center (2020). IMD World Competitiveness ranking (2020) [online]. Available at: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/2020/wcc-site/one-year-change-vertical.pdf [in English].
15. ‘BERI ranks Taiwan 3rd best investment destination’ (2020). Taiwan News, 28 August [online]. Available at: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3932252 [in English].
16. The Heritage Foundation (2021). Key Findings of the 2021 Index [online]. Available at: https://www.heritage.org/index/pdf/2021/book/2021_IndexofEconomicFreedom_CHAPTER01.pdf [in English].
17. Schwab, K. (ed.). (2019). The Global Competitiveness Report 2019 [online]. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf [in English].
18. Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan) (n.d.). Links to Embassies and Missions [online]. Available at: https://en.mofa.gov.tw/OverseasOfficeLink.aspx?n=1573&sms=957 [in English].
19. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (n.d.). IGOs in which we participate. Full member [online]. Available at: https://www.mofa.gov.tw/enigo/Link3enigo.aspx?n=58BD38F4400A7167&sms=A72EC821FB103DD9 [in English].
20. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (n.d.). IGOs in which we participate. Other Membership [online]. Available at: https://www.mofa.gov.tw/enigo/Link3enigo.aspx?n=07442D832E6F7B-0F&sms=97F1F2ED1393E899 [in English].
21. Теленко О.М. Республіка Південна Осетія як маріонеткова держава Російської Федерації // Вісник Львівського університету. 2019. Вип. 46. С. 99–111.
22. Тайваньский вопрос и объединение Китая // Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. URL: http://by.china-embassy.org/rus/zt/zgtw/t265038.htm
23. Bureau of Trade – Trade Statistics (2016). Export / Import Value (by country) [online]. Available at: https://cuswebo.trade.gov.tw/FSCE010F/FSCE010F [in English].
24. Taipei Representative Office in the EU and Belgium (2021). Economic Relations between Taiwan and the EU [online]. Available at: https://www.taiwanembassy.org/be_en/post/143.html [in English].
25. Dailymi (n.d.). List of countries by GDP (nominal) [online]. Available at: https://dailymi.com/lists/list-of-countries-bygdp-nominal/
26. European Commission (2021). Countries and regions. Taiwan [online]. Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/taiwan/ [in English].