Болгарська національна меншина в Україні в українсько-болгарських відносинах

  • Категорія запису:Випуск XX

Анна Тертична
Радниця Посольства України в Республіці Болгарія

DOI https://doi.org/10.37837/2707-7683-2019-32

Анотація. У статті розглянуто питання дотримання прав болгарської національної меншини в Україні як елемента формування позитивного іміджу України в Болгарії. Питання прав і свобод етнічних болгар у Бессарабії вперше постало у двосторонніх відносинах між Українською Народною Республікою та Царством Болгарія після встановлення дипломатичних відносин відповідно до Українсько-Болгарського Додаткового договору від 12 лютого 1918 року. Інформаційне роз’яснення відкритої політики УНР щодо національних меншин одразу стало складником діяльності першого українського дипломатичного представництва в Софії.
Право на відродження вивчення рідної мови, історії, збереження ідентичності етнічні болгари здобули лише після відновлення незалежності України в 1991 році. Значну роль у формуванні державної політики Болгарії щодо закордонних болгар відіграв, зокрема, неурядовий сектор. Проаналізовано чинні українсько-болгарські договори, які регулюють відносини України і Болгарії в питанні прав болгарських і українських громадян українського походження, а також законодавчої бази Болгарії у сфері державної політики щодо закордонних болгар. Зважаючи на чутливість болгарського суспільства до теми закордонних болгар в Україні, які були й досі є їхньою найчисельнішою та найстарішою історичною діаспорою, гарантування прав етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності осіб болгарської національності та української національності закріплено в українсько-болгарських міжнародних договорах.
Висвітлено вплив питання болгарської національної меншини на політичний діалог між Україною та Болгарією. Окрему увагу приділено питанням забезпечення мовних прав українських етнічних болгар у контексті останніх змін українського законодавства.
Ключові слова: Україна, Болгарія, українсько-болгарські відносини, права національної болгарської меншини, позитивний імідж України.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Ukrainsko-bolharskyi dodatkovyi dohovir. TsDAVO Ukrainy, F. 2592, Op. 1, Spr. 71, Ark. 7. [in Ukrainian]
2. Dokument no. 043. Intervju na p’lnomoshtnija minist’r prof. D-r Ivan D. Shishmanov za Ukrajna, otpechatano v’v v. ‘Kambana’, br. 3139, ot 1918. Khakova, E., Moskalenko, V. (2016). Prof. Mihajlo Ivanovich Parashchuk: ukrainski skulptor i viden obshtestven deec ( 1878–1963). Sbornik dokumenti, snimki i publikacii Paradigma Sofia, p. 65. [in Bulgarian]
3. Ukrainsko-b’lgarski pregled (15 November 1919), no. 3, pp. 26-27. [in Bulgarian]
4. Otnoshenijata na nacionalnite malcinstva v Ukrajna k’m Ukrainskata d’rzhava (1919). Ukrainsko-b’lgarski pregled, no. 2, p. 20. [in Bulgarian]
5. Hryshchenko, Yu. (2018). Bolhary v Ukraini 1920-kh – 1930-kh rr.: mizh natsionalnymy proektamy vlady y realiiamy zhyttia. Kyiv, p. 246. [in Ukrainian]
6. Palamarchuk, O. Chmyr, O. (2017). B’lgarski ezik v Ukrajna: istorija i s’vremenost. Spisanie ‘Evropa 2001’, no. 3-4, p. 40-41. [in Bulgarian]
7. Bilga, M. (2019). ‘Politika na B’lgarija sprjamo b’lgarite v Ukraїna prez HHІ vek’, in Ukraina i Bolhariia v istorii Yevropy. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv–Sofiia, p. 451. [in Bulgarian]
8. Protokol pro vstanovlennia dyplomatychnykh vidnosyn mizh Ukrainoiu ta Respublikoiu Bolhariia [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_006 [in Ukrainian]
9. Dohovir pro druzhni vidnosyny i spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu i Respublikoiu Bolhariieiu [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_003 [in Ukrainian]
10. Uhoda mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Respubliky Bolhariia pro spivrobitnytstvo v haluziakh osvity, nauky i kultury [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_001 [in Ukrainian]
11. Uhoda mizh Ministerstvom osvity Ukrainy y Ministerstvom nauky i osvity Respubliky Bolhariia [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_032 [in Ukrainian]
12. Protokol mizh Ministerstvom kultury i mystetstv Ukrainy ta Ministerstvom kultury Respubliky Bolhariia pro spivrobitnytstvo [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_044 [in Ukrainian]
13. Deklaratsiia pro podalshyi rozvytok ta pohlyblennia spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta Respublikoiu Bolhariia [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100_065 [in Ukrainian]
14. Protokol mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy ta Ministerstvom osvity i nauky Respubliky Bolhariia pro Bolhradsku himnaziiu imeni H. S. Rakovskoho (Odeska oblast, Ukraina) [online]. Available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100_033 [in Ukrainian]
15. Natsyonalna stratehyia za b’lharskyte hrazhdany y ystorycheskyte b’lharsky obshchnosty po sveta [online]. Available at: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=938 [in Bulgarian]
16. B’lhary po sveta [online]. Available at: http://www.aba.government.bg/?country=73
17. Rehyst’r na orhanyzatsyyte na b’lhary po smys’la na ZBZhYRB [online]. Available at: http://www.aba.government.bg/index.php?show=registur [in Bulgarian]
18. Bilga, M. (2019). ‘Politika na B’lgarija sprjamo b’lgarite v Ukraїna prez XXI vek’, in Ukraina i Bolhariia v istoriiYevropy. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv–Sofiia, p. 464. [in Bulgarian]
19. S’vet za rabota s b’lgarite v chuzhbina [online]. Available at: https://www.president.bg/cat213/Savet-za-rabota-s-balgarite-v-chuzhbina/?fbclid=IwAR0059b3xV4ZcK3QrQdk7H9eUfq5cyuBkwvw1ZwAQWdnvgzBFqevfKrCtQw [in Bulgarian]
20. Fondacija B’lgarska pamet [online]. Available at: http://bgmf.eu/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf [in Bulgarian]