Апогей діяльності надзвичайної дипломатичної місії Української народної республіки в Румунії (1921 рік)

  • Категорія запису:Випуск XXII

Теофіл Рендюк
доктор історичних наук, директор Інституту добросусідства
ORCID: 0000-0003-2470-6932

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-3

Анотація. У статті проаналізовано особливості діяльності Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки (НДМ УНР) в Румунії впродовж 1921 року, коли всю територію України окупували більшовицькі війська. Державний центр УНР в екзилі вважав Румунію важливим військово-політичним партнером у боротьбі за незалежність України. Зі свого боку, тодішнє румунське керівництво було глибоко зацікавлене в існуванні самостійної України – насамперед як військово-політичного буфера між королівською Румунією та експансіоністською радянською Росією.
Підкреслено доволі сприятливі політичні умови для функціонування НДМ УНР у Румунії. Зокрема те, що протягом 1921 року голова місії, видатний дипломат Костянтин Мацієвич провів важливі зустрічі з королем Румунії Фердинандом І, налагодив співпрацю з очільниками румунських урядів, міністрами закордонних справ у військових справах, а також із повноважними парламентарями й політиками, обговорив співробітництво Директорії УНР із Румунією, завзято відстоюючи українське питання.
Висвітлено, що в складі НДМ УНР у Бухаресті активно працювала військова секція, яку з червня 1921 року очолював досвідчений український генерал Сергій Дельвіг. Розкрито також деталі формування на території Румунії Бессарабської (Південної) повстанської групи в складі Повстанської армії УНР зі штабом у Кишиневі для участі в Другому зимовому поході.
Ключові слова: Надзвичайна дипломатична місія, Українська Народна Республіка, Директорія, Королівство Румунія, Армія УНР, інтерновані вояки, партизансько-повстанські групи, Другий зимовий похід.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. Лівицький М. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками. Мюнхен – Філадельфія, 1984. С. 10.
2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 32.
3. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României (AMAER). F. 71. V. 38. Ff. 315–316, 321.
4. ЦДАВО України. Ф. 2471. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 32 зв.
5. AMAER. F. 71. V. 39. Ff. 320–341.
6. Мацієвич К. З виступу на 4-й Конференції української еміграції в Румунії // Тризуб. 27 жовтня 1926. С. 14.
7. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 308. Арк. 51.
8. Рендюк Т. Олександр Шульгин у Болгарії як дипломат і вчений // Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць. К., 2019. С. 346–358.
9. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 278. Арк. 169; Спр. 404. Арк. 187.
10. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 308.
11. Bernevek Т. Relaţiile diplomatice româno-ucrainene în perioada anilor 1917–1923. Teză de doctorat. Bucureşti, 2017.
12. Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. К., 1994. С. 66.
13. Павленко М. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рр.). К., 1999. С. 301.
14. Срібняк І. Діяльність військового відділу Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії, 1920 р. (за матеріалами CAW) / І. Срібняк, Я. Попенко // Русин. 2019. № 57. С. 173.
15. Рендюк Т. Українська діаспора в Румунії: роль і місце військової та політичної еміграції у період між двома світовими війнами // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К., 2011. Вип. 54. С. 139.
16. Порохівська-Андрич О. Полковник Гнат Порохівський – борець за незалежність України. Спогади. Рукопис. Бухарест, 2007. С. 2.
17. Порохівський Г. Українська військова еміграція в Румунії. Частина ІІ (15-те грудня 1920 р. – грудень 1921 р.) // Табор: воєнно-літературний журнал. Ч. 13. Варшава, 1930. С. 61–62.
18. Там само. С. 62.
19. Міжвоєнна українська політична еміграція в Румунії і кооперація // Radio România Internaţional. 12.10.2011. URL: http://old.rri.ro/arh-art.shtml?lang=12&sec=444&art=179042
20. Порохівський Г. Зазнач. праця. Ч. 12. 1929. С. 77–82.
21. Срібняк І. Українці в Бессарабії та Румунії, 1921–1923 рр. (таборове та позатаборове повсякдення інтернованих вояків Армії УНР) // Русин. 2017. № 3 (49). С. 128.
22. Манта Х. Українська еміграція в Румунії // Radio România Internaţional. 26.08.2015. URL: https://www.rri.ro/uk_uk/Українська_еміграція_в_Румунії-2535393