Африка як пріоритетний напрям зовнішньої політики України

  • Категорія запису:Випуск XXII

Олександр Мішин
кандидат політичних наук, співзасновник Центру дослідження Африки, асистент кафедри міжнародного регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0003-3530-1973

DOI: 10.37837/2707-7683-2021-33

Анотація. У статті розглянуто питання місця Африки в системі пріоритетів зовнішньої політики України. Тривалий час країни цього материка були поза увагою вищого українського політичного керівництва. Не досліджувала їх ґрунтовно й вітчизняна наукова спільнота. Континент із численним населенням і потужним ресурсним потенціалом упродовж усіх років незалежного розвитку України перебував на глибокій периферії діяльності її дипломатії. Щоби з’ясувати витоки такого становища, було сформульовано дослідницьке питання: як позиціонували африканський простір в українських державних стратегічних документах? Отже, у статті підсумовано еволюцію поглядів щодо взаємодії України з країнами Африки та проаналізовано шлях од цілковитого ігнорування до спроби інтегрувати навіть периферію зазначеного континенту в сучасну національну стратегію зовнішньої політики України, що також перебуває в стані ревізії. Детально з’ясовано співвідношення зовнішніх і внутрішніх імперативів, що впливають на переосмислення сприйняття питання Африки та збільшують його значущість в ієрархії національних інтересів України.
Ключові слова: Україна, Африка, стратегія зовнішньої політики, економізація, дипломатія, COVID-19.

Завантажити статтю (укр.)

Джерела
1. The White House (2021). Interim National Security Strategic Guidance [online]. Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf [in English]
2. Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського / Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/news/inavguracijna-promova-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelensk-55489
3. Президент: На основі аудиту держави та векторів розвитку економіки буде створена Національна економічна стратегія до 2030 року / Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-na-osnovi-auditu-derzhavi-ta-vektoriv-rozvitku-eko-65005
4. Президент: Один з основних критеріїв оцінки роботи українського посла – економічні здобутки у двосторонній співпраці / Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-odin-z-osnovnih-kriteriyiv-ocinki-roboti-ukrayinsk-65613
5. Заступник керівника Офісу президента Жовква: Пріоритет зовнішньої політики президента Зеленського – це економіка / Інтерфакс – Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/interview/669585.html
6. Кулеба розповів про 7 пріоритетів української дипломатії на наступний рік / Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/12/24/7117978/
7. Про Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України № 3360-XII від 02.07.1993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text
8. Салах Г. Україно-африканські відносини: післякризове відновлення та перспективи економічного партнерства // Вісник економіки, транспорту і промисловості. № 39. С. 35–39.
9. Перспективи розвитку співпраці між Україною та країнами Африки обговорено на засіданні парламентського «круглого столу» / Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/136793.html
10. Олексій Павленко: Африка – перспективний ринок для експорту української агропродукції / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua/news/oleksiy-pavlenko-afrika-perspektivniy-rinok-dlya-eksportu-ukrainskoi-agroproduktsii
11. Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки: Розпорядження КМУ від 27.12.2017 р. № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text
12. Українська призма: Зовнішня політика 2019. Аналітичне дослідження / ГО «Рада зовнішньої політики “Українська призма”», Фонд ім. Ф. Еберта. К., 2020. 390 с.
13. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України № 392/20 / Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
14. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова КМУ від 03.03.2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25
15. Signé L., Gurib-Fakim, A. (2019). Six of the world’s 10 fastest-growing economies are in Africa [online]. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2019/08/afcfta-proof-that-africa-heading-for-substantial-growth/ [in English].
16. ‘The New Scramble for Africa’ (2019). The Economist, 7 March [online]. Available at: https://www.economist.com/leaders/2019/03/07/the-new-scramble-for-africa [in English].
17. European Parliament (2021). European Parliament resolution of 25 March 2021 on a New EU-Africa Strategy – a partnership for sustainable and inclusive development (2020/2041(INI)) [online]. Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.pdf [in English]
18. Johnson, E. (2021). ‘Space entrepreneur Max Polyakov acquires South Africa’s Dragonfly satellite maker’, Reuters,
26 April [online]. Available at: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-space-entrepreneur-max-polyakov-acquires-south-africas-dragonfly-2021-04-26/ [in English]
19. Ерман Г. Сонце сходить над Африкою: як цей континент може врятувати економіку України // ВВС News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44941330
20. Ерман Г. Недооцінена. Як Африка може врятувати майбутнє України // ВВС News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52988666
21. Україна і Єгипет активізують торговельно-економічне співробітництво / Урядовий портал. URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=243893479&cat_id=248438969
22. Африка буде в центрі уваги Ради експортерів та інвесторів при МЗС – Кулеба / Інтерфакс-Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/political/664576.html
23. Україна буде створювати закордонні посольства з резиденцією в Києві / Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/15/7120904/
24. Україна зацікавлена у розвитку торговельно-економічних відносин з ПАР – Качка / Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232175-ukraina-zacikavlena-u-rozvitku-torgovelnoekonomicnih-vidnosin-z-par-kacka.html
25. Дохід України від іноземних студентів за період їх навчання становить понад 3 млрд доларів США – УДЦМО / Офіційний вебсайт МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/dohid-ukrayini-vid-inozemnih-studentiv-za-period-yih-navchannya-stanovit-ponad-3-milyardi-dolariv-ssha-ukrayinskij-derzhavnij-centr-mizhnarodnoyi-osviti